UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Informácie o poplatkoch

 
  • Platobná inštrukcia k platbe 
Číslo účtu/IBAN: SK6481800000007000074351
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach
Adresa príjemcu: Šrobárova 2, 041 80 Košice,
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Konštantný symbol - 0308,
Variabilný symbol – 94xx (xx podľa čísla VS v tabuľke poplatkov nižšie)
Špecifický symbol – rodné číslo,
Správa pre adresáta podľa typu platby:
- meno a priezvisko + Prolongácia ITIC
- meno a priezvisko + Prolongácia ISIC
- meno a priezvisko + Prolongácia NO ISIC
- meno a priezvisko + Nová ISIC
Platby musia byť v zmysle príkazu kvestora hradené bankovým prevodom.

 

Aktuálny sadzobník poplatkov

POLOŽKA

DRUH

EUR

Variabilný symbol

Špecifický symbol

Denný študent ISIC

nová

26,20

9401

RČ*

Denný študent ISIC bez dopravy

prolongácia

11

9402

RČ*
Denný študent ISIC s dopravou prolongácia 12,20 9406 RČ*
Denný študent NO ISIC s dopravou prolongácia NO ISIC  5,20 9407 RČ*

Denný študent NO ISIC bez dopravy

prolongácia NO ISIC

 4 €

9427

RČ*

Externý študent

nová

12

9403

RČ*

Externý študent

prolongácia

 2

9404

RČ*

Duplikát PIK ISIC

nová

15

9405

RČ*

Duplikát PIK ITIC

nová

15 €

9410

RČ*

Oprava tlačených údajov na PIK

poplatok

 4

9409

RČ*

Učitel ITIC

nová

26

9411

RČ*

Učitel ITIC

prolongácia

11

9412

RČ*

Zamestnanec

nová

15

9413

RČ*

Externý používateľ

nová

12

9414

RČ*

Hosť

nová

12

9415

RČ*

Dôchodca

nová

10

9416

RČ*

Duplikát PIK vizuál UPJŠ

nová

10

9417

RČ*
Výmena MF za DF nová  8 9428 RČ*
 

RČ – rodné číslo

Náklady na vydanie: Suma za vydanie zahŕňa cenu čipovej karty, potlač a personifikáciu (nahratie údajov do čipu), puzdro, licenciu ISIC, prolongačnú známku, maržu dodávateľa, podiel na rozvoji služieb AIO.

 
Posledná aktualizácia: 08.01.2020