Prejsť na obsah

Správa AIO UPJŠ – Informácie o poplatkoch

1minút, 17sekúnd

Platobná inštrukcia k platbe:

Číslo účtu/IBAN: SK6481800000007000074351
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach
Adresa príjemcu: Šrobárova 2, 041 80 Košice,
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Konštantný symbol – 0308,
Variabilný symbol – 94xx (xx podľa čísla VS v tabuľke poplatkov nižšie)
Špecifický symbol – rodné číslo,
Správa pre adresáta podľa typu platby:
– meno a priezvisko + Prolongácia ITIC
– meno a priezvisko + Prolongácia ISIC
– meno a priezvisko + Prolongácia NO ISIC
– meno a priezvisko + Nová ISIC
Platby musia byť v zmysle príkazu kvestora hradené bankovým prevodom.

Sadzobník poplatkov platný od 1.09.2023:

POLOŽKADRUHEURVariabilný symbolŠpecifický symbol
Denný študent ISICnová27,70 9401RČ*
Denný študent ISIC s dopravouprolongácia12,80 9406RČ*
Denný študent NO ISIC s dopravouprolongácia NO ISIC  5,80 9407RČ*
Externý študentnová13,50 9403RČ*
Externý študentprolongácia 2 9404RČ*
Duplikát PIK ISICnová16,70 9405RČ*
Duplikát PIK ITICnová16,70 €9410RČ*
Oprava tlačených údajov na PIKpoplatok 4 9409RČ*
Učitel ITICnová26 9411RČ*
Učitel ITICprolongácia11 9412RČ*
Zamestnanecnová16,50 9413RČ*
Externý používateľnová13,50 9414RČ*
Hosťnová13,50 9415RČ*
Dôchodcanová11,50 9416RČ*
Duplikát PIK vizuál UPJŠnová11,50 9417RČ*
Výmena MF za DFnová 9,509428RČ*
RČ – rodné číslo

Náklady na vydanie: Suma za vydanie zahŕňa cenu čipovej karty, potlač a personifikáciu (nahratie údajov do čipu), puzdro, licenciu ISIC, prolongačnú známku, maržu dodávateľa, podiel na rozvoji služieb AIO.

 

Študuj na UPJŠ