UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Tlačivá používané v kontakte so SAIO

 

Používateľ Vydanie karty Duplikát Reklamácia Vrátenie preplatku
Denný študent (ISIC) • Žiadosť o vydanie a prolongovanie preukazu študenta UPJŠ
• Prihláška za člena Združenia CKM SYTS
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné Žiadosť o vrátenie preplatku
Externý študent • Žiadosť o vydanie a prolongovanie preukazu študenta UPJŠ
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné Žiadosť o vrátenie preplatku
Zamestnanec Žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné Žiadosť o vrátenie preplatku
Učiteľ (ITIC) Žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ
Prihláška za člena Združenia CKM SYTS
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné Žiadosť o vrátenie preplatku


Tlačivá pre vydanie PIK získa študent prostredníctvom AIS 2, zamestnanec na personálnom oddelení alebo Správe AIO.

 

Posledná aktualizácia: 07.05.2020