UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Tlačivá používané v kontakte so SAIO

 

Používateľ Vydanie karty Duplikát Reklamácia
Denný študent (ISIC) • Žiadosť o vydanie a prolongovanie preukazu študenta UPJŠ,
• Prihláška za člena Združenia CKM SYTS,
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné
Externý študent • Žiadosť o vydanie a prolongovanie preukazu študenta UPJŠ,
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné
Zamestnanec Žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné
Učiteľ (ITIC) Žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ
• Prihláška za člena Združenia CKM SYTS,
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné


Tlačivá pre vydanie PIK získa študent prostredníctvom AIS 2, zamestnanec na personálnom oddelení alebo Správe AIO.

 

Posledná aktualizácia: 30.08.2019