UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Ukončenie platnosti PIK

  • Študent je povinný si nechať deaktivovať PIK pri prerušení štúdia, predčasnom ukončení, alebo dňom štátnic. PIK bude zablokovaná v interných funkcionalitách univerzity spadajúcich do činnosti Správy AIO, zablokuje sa zľava v doprave a dotácia v strave. Platnosť zakúpenej ISIC zľavy trvá do 30.9. Pri ďalšom nástupe na štúdium je možné preukaz znova prolongovať.
    Záruka na PIK vydané po r. 2006 je 2 roky, do r. 2006 je 5 rokov. Životnosť PIK je 5 rokov od vydania.

     
Posledná aktualizácia: 12.12.2019