Prejsť na obsah

Správa AIO UPJŠ – Ukončenie platnosti PIK

0minút, 25sekúnd
  • Študent je povinný si nechať deaktivovať PIK pri prerušení štúdia, predčasnom ukončení, alebo dňom štátnic. PIK bude zablokovaná v interných funkcionalitách univerzity spadajúcich do činnosti Správy AIO, zablokuje sa zľava v doprave a dotácia v strave. Platnosť zakúpenej ISIC zľavy trvá do 30.9. Pri ďalšom nástupe na štúdium je možné preukaz znova prolongovať.
    Záruka na PIK vydané po r. 2006 je 2 roky. Životnosť PIK je 5 rokov od vydania. 

Študuj na UPJŠ