UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Výhody PIK

 

Preukaz slúži ako:

 • potvrdenie statusu (denný študent, doktorand, zamestnanec...) tam, kde nie je potrebné status písomne dokladovať a založiť do spisu,
 • knižničný preukaz UPJŠ a niektorých iných knižníc SR - o akceptácii sa informujte pred vydaním nového preukazu,
 • stravovací preukaz UPJŠ,
 • preukaz na prístup do AIS (Akademického informačného systému),
 • preukaz pre prístupové systémy UPJŠ,
 • preukaz na zľavy ISIC - www.isic.sk ,
 • dopravná karta, príp. preukaz na zľavy v doprave: MHD, SAD a ŽSSK. Nárok na zľavu máte v prípade, že ste študentom denného štúdia, do 26 rokov veku a máte uhradený poplatok za dopravnú licenciu. Spolu s platnou kartou musíte mať zakúpený platný cestovný lístok pre študenta.
  Informácie o využití preukazu v doprave hľadajte na www.preukazstudenta.sk,
 • elektronická peňaženka FaxCopy,
 • elektronická vstupenka Ticketportal.


Odlišnosti platné pre zamestnancov:

 • Pedagogickým zamestnancom môže UPJŠ vystaviť čipový preukaz ITIC (medzinárodný preukaz učiteľa) a zabezpečí každoročnú prolongáciu známok.
 • Prolongácia ITIC je možná po úhrade poplatku a zaevidovaní Súhlasu s podmienkami členstva v CKM SYTS v AISe. Postup udelenia súhlasu je v novinkách.
 • Ostatným (nepedagogickým) zamestnancom vystaví UPJŠ čipový preukaz s dizajnom UPJŠ.

 

Posledná aktualizácia: 12.12.2019