UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Výhody PIK

 

Preukaz slúži ako:

 • potvrdenie statusu (denný študent, doktorand, zamestnanec...) tam, kde nie je potrebné status písomne dokladovať a založiť do spisu,
 • knižničný preukaz UPJŠ a niektorých iných knižníc SR - o akceptácii sa informujte pred vydaním nového preukazu,
 • stravovací preukaz UPJŠ,
 • preukaz na prístup do AIS (Akademického informačného systému),
 • preukaz pre prístupové systémy UPJŠ,
 • preukaz na zľavy ISIC - www.isic.sk ,
 • dopravná karta, príp. preukaz na zľavy v doprave: MHD, SAD a ŽSSK. Nárok na zľavu máte v prípade, že ste študentom denného štúdia, do 26 rokov veku. Spolu s platnou kartou musíte mať zakúpený platný cestovný lístok pre študenta,
 • elektronická peňaženka FaxCopy,
 • elektronická vstupenka Ticketportal,
 • Používatelia vlastniaci PIK od r. 2006 do r. 2011 môžu navštíviť Botanickú záhradu pričom pomocou PIK odblokujú turniket pri vstupe i výstupe. Služba je súčasťou projektu partnera Slovenská sporiteľňa, a.s.   .


Odlišnosti platné pre zamestnancov:

 • Pedagogickým zamestnancom môže UPJŠ vystaviť čipový preukaz ITIC (medzinárodný preukaz učiteľa) a zabezpečí každoročnú prolongáciu známok.
 • Ostatným (nepedagogickým) zamestnancom vystaví UPJŠ čipový preukaz s dizajnom UPJŠ. Dizajn bol vytvorený v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, a.s...

 

Posledná aktualizácia: 03.12.2015