Prejsť na obsah

Výhody PIK

0minút, 50sekúnd

Preukaz slúži ako:

 • potvrdenie statusu (denný študent, doktorand, zamestnanec…) tam, kde nie je potrebné status písomne dokladovať a založiť do spisu,
 • knižničný preukaz UPJŠ a niektorých iných knižníc SR – o akceptácii sa informujte pred vydaním nového preukazu,
 • stravovací preukaz UPJŠ,
 • preukaz na prístup do AIS (Akademického informačného systému),
 • preukaz pre prístupové systémy UPJŠ,
 • preukaz na zľavy ISIC,
 • dopravná karta, príp. preukaz na zľavy v doprave: MHD, SAD a ŽSSK,
 • elektronická peňaženka FaxCopy,
 • elektronická vstupenka Ticketportal.

Odlišnosti platné pre zamestnancov:

 • Pedagogickým zamestnancom môže UPJŠ vystaviť čipový preukaz ITIC (medzinárodný preukaz učiteľa) a zabezpečí každoročnú prolongáciu známok.
 • Prolongácia ITIC je možná po úhrade poplatku a zaevidovaní Súhlasu s podmienkami členstva v CKM SYTS v AISe. Postup udelenia súhlasu je v oznamoch.
 • Ostatným (nepedagogickým) zamestnancom vystaví UPJŠ čipový preukaz.

Študuj na UPJŠ