UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Platobná brána

Dňa 5. 11. 2019 bola spustená možnosť úhrad platobnou kartou v Akademickom informačnom systéme AiS2. Študenti a uchádzači o štúdium môžu svoje poplatky uhradiť rýchlo a jednoducho priamo v prostredí AiS2.
Detailnejšie informácie sú dostupné v manuáli.

Posledná aktualizácia: 23.02.2022