Prejsť na obsah

Aktuality

SIT 2022

V dňoch   11. – 12. 5. 2022 sa bude konať seminár Sieťové a informačné technológie, ktorý bude súčasťou Medzinárodných vedeckých dní 2022. Veríme, že záujemcovia o prezentáciu a publikovanie si už svoje články pripravujú. Je to už 21. ročník seminára. Od roku 2014 sa stal seminár SIT celoslovenským seminárom (dovtedy bol celoškolským seminárom s účasťou … Čítať ďalej
21 júna, 2022

Blokovanie automatického presmerovania pošty

Od 1.7.2021 dochádza k zablokovaniu funkcionality Office365 – preposielaniu emailových správ do externých emailových služieb. Táto funkcionalita predstavuje pre našu organizáciu bezpečnostné riziko súvisiace so zverejnením citlivých informácií, vrátane osobných údajov. Týmto môže dôjsť k porušeniu povinností univerzity v oblasti ochrany osobných údajov, resp. môže dochádzať k úniku iných citlivých údajov. Súčasne, preposielanie emailových správ … Čítať ďalej
23 februára, 2022

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spúšťa pilotný projekt s help deskom LiveAgent

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spojila sily s IT vývojárskou spoločnosťou Quality Unit. Implementáciou systému na poskytovanie špičkovej zákazníckej podpory sa začala nová etapa v riešení podnetov od partnerov a komunikácií s nimi. Cieľom je nepretržite poskytovať komplexnú starostlivosť o koncového užívateľa a zvyšovať efektivitu. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), … Čítať ďalej

Oracle Academy pre lektorov a učiteľov na slovenských univerzitách a školách

Člen EUNIS-SK, Oracle Slovensko, oznamuje začiatok bezplatných školení Oracle Academy pre lektorov a učiteľov na slovenských univerzitách a školách. Registrácia je bezplatná, rovnako ako aj všetky študijné materiály Oracle Academy pre akademické inštitúcie a ich pedagógov. Viac… Počet miest na seminár SIT 2020 ako súčasť Medzinárodných dní (MVD) pre učiteľov informatiky ešte nie je naplnený. … Čítať ďalej

Platobná brána

Dňa 5. 11. 2019 bola spustená možnosť úhrad platobnou kartou v Akademickom informačnom systéme AiS2. Študenti a uchádzači o štúdium môžu svoje poplatky uhradiť rýchlo a jednoducho priamo v prostredí AiS2. Detailnejšie informácie sú dostupné v manuáli.

Dochádzka na prednášky

Pre vybrané prednáškové miestnosti v areáli Šrobárova 2 (RE0A5, RE0A6, RB0A5) bol dňa 11.2.2019 sfunkčnený systém pre evidenciu dochádzky. Evidencia dochádzky bude k nahliadnutiu vyučujúcim. Pre evidenciu dochádzky nie je potrebné sa prihlasovať, stačí použiť pri vstupe do miestnosti a odchode z miestnosti čítačky kariet umiestnené pri vchode. Pre bližšie informácie o použití systému viď návod na použitie.     … Čítať ďalej

Školenie k elektronickému podpisu

Dňa 4.11.2021 sa bude od 9:00 do 10:30 prostredníctvom platformy Microsoft Teams konať online školenie k elektronickému podpisu, ktoré organizuje Centrum informačných a komunikačných technológií – úsek informačnej a kybernetickej bezpečnosti (CSIRT-UPJS, https://csirt.upjs.sk).  Cieľovými skupinami sú zamestnanci, doktorandi a študenti UPJŠ. Školenie sa bude venovať nasledujúcim témam: 1. Čo je elektronický podpis a základné pojmy … Čítať ďalej
9 februára, 2022

Študuj na UPJŠ