UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Školenia k produktom Office 365

Na základe výsledkov prieskumu, ktorý prebehol u členov združenia EUNIS-SK v mesiacoch september a november k produktom dodávaným prostredníctvom zmluvy “O DODÁVKE SOFTVÉRU V LICENČNOM PROGRAME MICROSOFT CAMPUS AND SCHOOL - ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES) A O DODÁVKE SÚVISIACICH SLUŽIEB”

združenie EUNIS-SK organizuje prvú etapu školení k produktom OFFICE 365 na 4 VŠ, a to na:

- Ekonomickej univerzite v Bratislave,
- Žilinskej univerzite v Žiline,
- Prešovskej univerzite v Prešove,
- Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Školení sa môžu zúčastniť aj záujemcovia z iných VŠ, nielen usporiadateľskej VŠ.
Registrácia je nevyhnutná.

Ďalšie školenia sa uskutočnia v roku 2017. Lektorské náklady hradí MŠVVaŠ SR.

Viac informácií je a bude na webe združenia - www.eunis.sk (alebo http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/office365/), web je potrebné sledovať, nakoľko na hlavnej stránke k prihlasovaniu budú upresnené aj časy a konkrétne miesta konania.

Posledná aktualizácia: 28.09.2017