UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Školenia k produktom Office 365

Firma Microsoft v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a združením EUNIS organizuje školenia na Office 365.

Témy:

  • Office 365: úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, B6kalendáre – zdieľané prostredie, OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O365.
  • Office 2016 - špeciálne so zameraním na aplikáciu Microsoft Excel a základné užívateľské používanie: práce s medzi hárkami, funkcie, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky, databázy, analytické nástroje.
  • Aplikácie Power BI, Microsoft Project, Planner a projektový manažment, prepojenie s externými aplikáciami ako napr. Microsoft Excel.
  • Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov.
  • Ochrana dát a súkromia v prostredí O365.
  • OneNote: ClassCreator a StaffCreator: vytváranie zdieľaných poznámok, zbieranie údajov od študentov prostredníctvom poznámkového bloku OneNote.
  • Najnovšie cloudové aplikácie pre zmodernizovanie výučby: Sway, Office Mix, Yammer, Flow.
  • Skype for business: synchronizácia a mobilné prepojenie, Audio a HD video a webové konferencie.
  • Nasadenie Office 365 a jeho správa, technická pomoc pre užívateľov O365.
  • Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom.

Školenia prebiehajú v rôznych termínoch na rôznych školách, vrátane našej univerzity. Záujemca sa môže prihlásiť na ľubovoľnú z nich, pokiaľ to ešte umožňuje kapacita.

Podrobnejšie informácie o témach a termínoch
Registrácia na školenie
 

Posledná aktualizácia: 04.12.2017