Prejsť na obsah

Nastavenie presmerovania emailu počas dovolenky

2minút, 13sekúnd

Automatické odpovede (predtým asistent mimo pracoviska)

Automatické odpovede v Outlook Web App sa daju použiť, keď chcete dať vedieť ľuďom, ktorí vám posielajú e-maily, že nebude možné odpovedať na ich správy okamžite. Keď sú zapnuté automatické odpovede, každý odosielateľ dostane automatickú správu jeden krát.

Informácie o tom, ako nastaviť automatické odpovede v počítačovej verzii Outlook nájdete v téme Odoslať automatické mimo pracoviska odpovede z programu Outlook.

Nastavenie automatickej odpovede

 1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do aplikácie Outlook Web App. Zadajte meno používateľa a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

 2. Vyberte položku nastavenia Ikona Nastavenia > nastaviť automatické odpovede.

  Alebo

  Vyberte položku nastavenia Ikona Nastavenia > Možnosti > Usporiadať e-mail > Automatické odpovede.

Nasledovné informácie vám pomôžu s nastavením automatických odpovedí.

Nastavenie

Popis

Neodosielať automatické odpovede

Výberom tejto možnosti vypnete automatické odpovede.

Odosielať automatické odpovede

Výberom tejto možnosti zapnete automatické odpovede.

Odpovede odosielať iba počas tohto časového obdobia

Začiarknutím tohto políčka, a potom nastavte čas začatia a čas ukončenia na ovládací prvok keď sa odosielajú automatické odpovede. Ak nenastavíte časové obdobie, automatických odpovedí na nezmenené, kým nevypnete. Budete upozornení, automatických odpovedí sú zapnuté zakaždým, keď sa prihlásite do poštovej schránky.

Odoslať odpoveď s nasledujúcou správou jedenkrát každému odosielateľovi v rámci organizácie

Do textového poľa zadajte správu, ktorá sa odošle iba odosielateľom v rámci organizácie. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii.

Odosielať automatické odpovede odosielateľom mimo organizácie

Ak chcete odosielať automatické odpovede odosielateľom mimo organizácie, vyberte toto začiarkavacie políčko.

Ak začiarknete políčko na odosielanie automatických odpovedí osobám mimo vašej organizácie, k dispozícii sú dve ďalšie možnosti. Vyberte jednu z týchto možností:

 • Odpovede odosielať iba odosielateľom v mojom zozname kontaktov

  Vyberte túto možnosť, ak chcete odosielať odpovede iba odosielateľom zo zoznamu kontaktov. Odosielateľom, ktorých nemáte v zozname kontaktov, sa automatická odpoveď neodošle.

 • Odpovede odosielať všetkým externým odosielateľom

  Vyberte túto možnosť, ak chcete odosielať odpoveď všetkým odosielateľom mimo organizácie.

Odoslať odpoveď s nasledujúcou správou jedenkrát každému odosielateľovi mimo organizácie

Ak vyberiete možnosť odpovede odosielať všetkým externým odosielateľom, do textového poľa zadajte odpoveď správu, ktorú chcete odoslať.


Študuj na UPJŠ