Prejsť na obsah

Správa AIO UPJŠ – Tlačivá používané v kontakte s AIO

0minút, 52sekúnd

Používateľ Vydanie karty Duplikát Reklamácia Vrátenie preplatku
Denný študent (ISIC) • Žiadosť o vydanie a prolongovanie preukazu študenta UPJŠ
Prihláška za člena Združenia CKM SYTS
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné Žiadosť o vrátenie preplatku
Externý študent • Žiadosť o vydanie a prolongovanie preukazu študenta UPJŠ
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné Žiadosť o vrátenie preplatku
Zamestnanec Žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné Žiadosť o vrátenie preplatku
Učiteľ (ITIC) Žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ
Prihláška za člena Združenia CKM SYTS
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o duplikát Reklamačné tlačivo všeobecné Žiadosť o vrátenie preplatku

Tlačivá pre vydanie PIK získa študent prostredníctvom AIS 2, zamestnanec na personálnom oddelení alebo Správe AIO.


Študuj na UPJŠ