UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Informácie o udeľovaní licencie trénera športu pre všetkých

 

 

Posledná aktualizácia: 02.02.2022