UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Zmena hesla WiFi/Proxy/OpenVPN

English version

WiFi

Proxy

Zmena hesla

  • Do Wifi/Proxy/OpenVPN sa používa ako prihlasovacie meno:  login@upjs.sk
    (zamestnanci - meno.priezvisko@upjs.sk, študenti - aisID@upjs.sk)
  • Heslo pre Wifi/Proxy/OpenVPN musí byť iné ako heslo pre email
  • Heslo pre Wifi/Proxy/OpenVPN musí byť dlhšie ako 8 znakov
  • Svoje údaje si starostlivo uchovajte, v prípade problémov ste Vy zodpovedný

Zmena hesla tu: it.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 10.11.2022