UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Office 365

  • Návod pre Office 365 EDUCATION PRO PLUS 

Ak chcete získať balík Office, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 

1. Pre PC a Mac:

Choďte na https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

Kliknite na odkaz "Zistite, či máte nárok" (“Find out if you are eligible”)

Prihláste sa do svojej UPJŠ Email schránky, len takto budete schopný stiahnut si aplikáciu (overite si aky máte login).

 Zadajte prihlasovaci login k e-mailovej schránke (zamestnanci: meno.priezvisko@upjs.sk,                        študenti: AIS_ID@upjs.sk alebo ISIC_ID@upjs.sk) 

Prihláste sa do služieb Office 365 prihlasovacími údajmi školy.
 

            

Týmto spôsobom sa dostanete na stránku inštalácie, kde budete mať možnosť získať svoj Office 365

ProPlus softvér!
 

2. Pre iOS a Android:

a. Stiahnite z vašej stránky s aplikáciami

b. Prihláste sa prostredníctvom školských údajov pre neobmedzenú funkčnosť

 

Následne budete potrebovať váš školský email na prihlásenie. Ak máte problém s inštaláciou Office,

tento návod vám pomôže vyriešiť váš problém: http://aka.ms/office365help.

 


 

Posledná aktualizácia: 26.11.2020