Prejsť na obsah

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spúšťa pilotný projekt s help deskom LiveAgent

3minút, 48sekúnd

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spojila sily s IT vývojárskou spoločnosťou Quality Unit. Implementáciou systému na poskytovanie špičkovej zákazníckej podpory sa začala nová etapa v riešení podnetov od partnerov a komunikácií s nimi. Cieľom je nepretržite poskytovať komplexnú starostlivosť o koncového užívateľa a zvyšovať efektivitu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), v súčasnosti druhá najstaršia verejná univerzita na Slovensku, prechádzala od jej založenia v roku 1657 viacerými snahami a fázami o modernizáciu, ktoré mali rôzny rozsah a dopad. Súčasná digitálna éra poukázala na trend vyzdvihujúci využitie systému na poskytovanie technickej a zákazníckej podpory, ktorý môže priniesť univerzite značné výsledky v oblasti komunikácie so všetkými partnermi. LiveAgent sa po testovaní osvedčil ako najvhodnejšie riešenie.

Za myšlienkou LiveAgenta, systému na poskytovanie, zjednodušenie a zlepšenie zákazníckej podpory, stoja zakladatelia Quality Unit, s. r. o., Andrej Haršáni a Viktor Zeman. Softvér vznikol na základe interného podnetu za účelom poskytovania exceletnej zákazníckej podpory svojim existujúcim zákazníkom. Nakoľko sa v danom období na trhu žiaden produkt, ktorý by spĺňal ich požiadavky nenachádzal, spoločnosť sa rozhodla vytvoriť si vlastný. Od tohto momentu pomáha LiveAgent značkám a podnikom rôznej veľkosti po celom svete v ich úsilí ponúkať čo najlepšiu skúsenosť zákazníkom práve prostredníctvom poskytovania softvéru.

Dnes je spoločnosť Quality Unit hrdá na to, že môže medzi svojich partnerov privítať UPJŠ a poskytovať univerzite svoje služby. Univerzita pôvodne využívala riešenie postavené na báze “open-source”, ktoré si však vyžadovalo značnú mieru úprav a bolo náročné na údržbu. Nedostatok času a zdrojov určených na riadnu implementáciu a vhodnú pravidelnú údržbu postupne poukázal na skutočnosť, že dané riešenie nie je úplne ideálne. Univerzita teda dospela k záveru, že je potrebné nájsť náhradu vo forme spoľahlivejšieho a nákladovo efektívnejšieho systému.

UPJŠ a LiveAgent si však neboli úplne cudzí. Univerzita už v minulosti testovala a využívala staršiu verziu na študentských domovoch. Po obnovení kontaktov vykonali predstavitelia LiveAgenta komplexnú prezentáciu jeho možností a funkcionalít zamestnancom univerzity. Počas niekoľkých prezentácií spísala univerzita svoje očakávania a požiadavky na implementáciu, ktoré boli následne prezentované, no najmä naplnené.

Medzi hlavné dôvody, pre ktoré sa univerzita rozhodla spoľahnúť sa na Quality Unit ako svojho poskytovateľa softvéru na zlepšenie zákazníckej podpory boli široké funkcionality odbornosť a cena. Hoci univerzita uznáva existenciu bezplatných riešení uvádza však, že “Služby (ktoré sú súčasťou softvérového balíku) nie sú na takej špičkovej úrovni ako v prípade LiveAgenta”. Univerzita okrem toho apeluje na širokú a rozsiahlu škálu funkcionalít. Vďaka pokročilým funkciám ako univerzálna schránka, automatická distribúcia tiketov, priraďovanie zodpovednosti či integráciám so softvérmi tretích strán “sa LiveAgent stal neoceniteľnou súčasťou a zdrojom pre univerzitu”, konštatuje Ing. Jozef Jantošovič z UPJŠ. Zjednotením všetkých komunikačných kanálov, využitím pravidiel na automatizáciu bežných činností a dostupnosťou všetkých podnetov od partnerov na jednom mieste sa rapídne zvýšila produktivita zamestnancov a tzv. NPS, teda lojalita zákazníkov.

LiveAgent v súčasnosti využíva Prírodovedecká fakulta UPJŠ ako súčasť pilotného projektu. V blízkej budúcnosti plánuje univerzita implementáciu na všetkých fakultách a pracoviskách.

Spoločnosť Quality Unit so svojím systémom LiveAgent je hrdá na to, že môže podporovať UPJŠ vo zvyšovaní efektivity a poskytovaní špičkového systému. Univerzita je jedným z kľúčových partnerov spoločnosti vo vzdelávacom sektore na Slovensku. Zaväzuje sa poskytovať bezchybné a spoľahlivé služby počas nadchádzajúcich rokov. V prípade, že sa chcete o službách LiveAgenta dozvedieť viac, navštívte stránku www.liveagent.com.


Študuj na UPJŠ