Prejsť na obsah

Aktuality

Školenie k elektronickému podpisu

Dňa 4.11.2021 sa bude od 9:00 do 10:30 prostredníctvom platformy Microsoft Teams konať online školenie k elektronickému podpisu, ktoré organizuje Centrum informačných a komunikačných technológií – úsek informačnej a kybernetickej bezpečnosti (CSIRT-UPJS, https://csirt.upjs.sk).  Cieľovými skupinami sú zamestnanci, doktorandi a študenti UPJŠ. Školenie sa bude venovať nasledujúcim témam: 1. Čo je elektronický podpis a základné pojmy … Čítať ďalej
9 februára, 2022

UNINFOS 2021

V dňoch 21.-23. septembra 2021 sa bude konať konferencia UNINFOS 2021. Konferencia bude prebiehať výlučne ONLINE prostredníctvom MS TEAMS. Bližšie informácie nájdete na uninfos.uniza.sk
23 februára, 2021

Microsoft Teams akadémia pre univerzity

Milí univerzitní pedagógovia, Pozývame vás na online Microsoft Teams akadémiu špeciálne pre univerzity, ktorá bude trvať od 12. do 14. októbra 2020 vždy od 16:00 do 18:00hod.   Budeme sa venovať trom aktuálnym témam: ► Tímy, a čo s nimi? ► Online prednášky ► Efektívna práca so študentmi   Samozrejme nezabudneme ani na diskusiu a vaše otázky. Akadémia … Čítať ďalej
11 decembra, 2020

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a predsedníčka Akademického senátu UPJŠ doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. si Vás dovoľujú srdečne pozvať na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ v Košiciach a so slávnostnou inauguráciou rektora … Čítať ďalej
19 septembra, 2019

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

AKADEMICKEJ OBCI REKTORÁTU A UNIVERZITNÝCH PRACOVÍSKUNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH V súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v platných zneniach vyhlasujem voľby na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciachdo Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachna funkčné obdobie rokov 2019 … Čítať ďalej
21 februára, 2019

Študuj na UPJŠ