Prejsť na obsah

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

0minút, 32sekúnd

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a predsedníčka Akademického senátu UPJŠ doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. si Vás dovoľujú srdečne pozvať na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ v Košiciach a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. v stredu 18. septembra 2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach v Dome umenia, Moyzesova 66.
 

 


Študuj na UPJŠ