Prejsť na obsah

SIT 2022

1minút, 21sekúnd

V dňoch   11. – 12. 5. 2022 sa bude konať seminár Sieťové a informačné technológie, ktorý bude súčasťou Medzinárodných vedeckých dní 2022. Veríme, že záujemcovia o prezentáciu a publikovanie si už svoje články pripravujú.

Je to už 21. ročník seminára. Od roku 2014 sa stal seminár SIT celoslovenským seminárom (dovtedy bol celoškolským seminárom s účasťou hostí z iných vysokých škôl) a už tretíkrát je súčasťou Medzinárodných vedeckých dní.

Seminár dáva priestor na prezentáciu nových technológií, projektov, výmenu skúseností a poznatkov z oblasti IKT zamestnancom vysokých škôl.

Všetky prijaté príspevky budú uverejnené v zborníku.

  • Prvých 10 záujemcov o publikovanie vo vedeckom zborníku v anglickom jazyku bude mať účasť na konferencii hradenú združením EUNIS-SK. Pre ďalších záujemcov o publikovanie v tomto zborníku platia poplatky zverejnené tu. Zborník bude zaslaný na vyhodnotenie a indexáciu do vedeckých databáz. Každý článok bude mať pridelený identifikátor DOI.
  • Záujemcovia o publikovanie v zborníku v slovenčine s ISBN neplatia žiadny poplatok, ako i účastníci bez príspevku.

Prihlasovanie s poplatkom je možné tu.

Prihlasovanie na seminár SIT bude možné od 21. 2. 2022 na adrese: https://spu.fem.uniag.sk/sit2022/.

Termíny na vkladanie príspevkov budú predĺžené. Informácie sledujte, prosím, v oznamoch na webe združenia EUNIS-SK (www.eunis.sk), ako i na stránkach seminára SIT.


Študuj na UPJŠ