Prejsť na obsah

Správa AIO – Oznamy

3minút, 46sekúnd
 • Informácia k obnove preukazu ITIC
 • Kde využiť preukaz ITIC v zime 2023
 • Harmonogram prolongácií a výdaja PIK na akademický rok 2023/2024
 • Učiteľský paušál Go Yoxo od Orangeu
 • Preukaz študenta v mobile:
  Prepoj svoj preukaz študenta s appkou UBIAN a aktuálne informácie o preukaze máš poruke.
 • ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile.
  Viac informácií a možnosť stiahnuť tu
 • Potvrdenie súhlasov v AISe (el. návratka, el. zápis).
  V prípade, že už v minulosti boli niektoré súhlasy udelené, ale zmenilo sa ich znenie, systém AIS Vám nepovolí uloženie kým si nenastavíte dátum udelenia súhlasu na „dnešný“. Nastavte sa na súhlas a cez bežca, alebo pravým tlačidlom myši vyberte „Nastaviť dátum udelenia súhlasu na dnešný“.
  Ak je súhlas nový, stačí zakliknúť udelenie. Nakoniec si nezabudnite potvrdiť zmeny.
 • Výzva
  Žiadame používateľov zapožičaných prenosných čipových kariet „MIFARE štandard“ o ich vrátenie na Správu AIO (Rektorát, 1. posch. č. d. 120), keďže pominul dôvod ich používania (prístupový systém RBL už akceptuje aj preukazy s „dlhým“ číslom čipu –  „MIFARE DESFIRE“).
 • Oznam pre študentov odchádzajúcich na študijný pobyt do zahraničia
 • Oznam pre končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia
  Študenti končiacich ročníkov Bc. štúdia sa na Správe AIO odhlasujú iba v prípade, že štúdium končia  a nepokračujú v Mgr. štúdiu.
  Študenti s odloženými štátnicami (aj Bc. aj Mgr.) si prikladajú preukaz k UT, predĺži sa im platnosť do konca augusta, príp. do konca septembra – tí, ktorí majú štátnice odložené o rok.
  Ak po priložení k UT prekaz nebol predĺžený, kontaktujte Správu AIO.
  Študentom končiacich ročníkov, ktorí budú vylúčení zo štúdia, bude nastavený dátum ukončenia platnosti karty deň nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia o vylúčení.
 • Rozšírenie siete verejných terminálov na Slovensku

 • Upozornenie pre končiacich študentov
  Pred blokovaním karty si nedobíjajte mesačník. Dobité študentské mesačníky po zablokovaní karty DPMK neuznáva. Nabitý mesačník je možné presunúť na inú študentskú (žiacku) kartu, ktorá aktuálne nemá dobitý mesačník – na pracovisku DPMK, Bardejovská 6, Košice.
 • Pre držiteľov preukazu ITIC:
  Platnosť preukazov ITIC končí 31.12. Prosíme držiteľov preukazov ITIC, aby si prišli preukaz prolongovať (predĺžiť platnosť) na správu AIO. Prolongovanie nie je povinné. Pre použitie na univerzite a v doprave nie je potrebné platnosť preukazu predĺžiť.
 • Prihlasovanie do AIS:
  Na Správe AIO môžete vybaviť aj vybrané služby systému AIS: Ukončenie konta AIS pri ukončení a prerušení štúdia. Aktualizáciu loginu do AIS pri duplikovaní PIK. Obnovenie expirovaného hesla. Oživenie konta AIS po znovunastúpení na štúdium. Nevybavujeme: vytvorenie nového konta AIS, obsah konta AIS (skúšky, rozvrhy…), iné veci súvisiace s AIS – tieto prípady sú v kompetencii fakultných správcov AIS, prípadne študijných oddelení:

Lekárska fakulta:ÚLI, 2. posch. v budove LF:
Ing. Stanislav Balčák (ais@lf.upjs.sk), t.č. 055 234 3434, 055 234 3405
Martina Trochanová (ais@lf.upjs.sk), t.č. 055 234 3405, 055 234 3325
Prírodovedecká fakulta:Eva Marková, Park Angelinum 9

tel.: 055 234 2285, eva.markova1@upjs.sk

Len zamestnanci: RNDr. Katarína Nováková, CAI, Park Angelinum 9
tel.: 055 234 2229, 08:00 – 12:00, katarina.novakova@upjs.sk
Právnická fakulta:Ing. Ivan Svatuška, Kováčska 30
tel.: 055 234 4114, ivan.svatuska@upjs.sk
Fakulta verejnej správy:

Ing. Škoda, pri štud. odd., Popradská 66
tel.: 055 234 5164, spravca@fvs.upjs.sk

Filozofická fakulta:

Mgr. Emília Sotáková, Šrobárová 2
tel.: 055 234 7128, emilia.sotakova@upjs.sk

Ústav telesnej výchovy a športu v Košiciach:Mgr. Romana Marčišinová, Medická 6
tel.: 055 234 1631, romana.marcisinova@upjs.sk

Vážení študenti – ak sa neviete prihlásiť (na skúšku) do AIS, nežiadajte zmenu hesla telefonicky alebo E-mailom. Posielanie hesla bez overenia totožnosti žiadateľa (vizuálne + preukaz) nie je  z hľadiska bezpečnosti možné!
Doba expirácie hesla do AIS je nastavená na 365 dní.
Informácie pre študentov LF: Informácie o Identifikačných kartách FNLP získate na študijnom oddelení LF, Trieda SNP 1.


Študuj na UPJŠ