Prejsť na obsah

Správa AIO UPJŠ – Návody, Postupy

0minút, 42sekúnd

Pokyny k preukazu študenta pri: Prolongácii, ukončení štúdia, prerušení štúdia, nadštandardnej dĺžke štúdia, posune štátnic na augustový termín, a iné.

Návody, Postupy AIO

Postup pre vygenerovanie predpisu platby za prolongáciu mimo elektronického zápisu (Ak el. zápis potvrdzuje Študijné oddelenie, študent ho neurobil sám)

Fotografia
Pre  fotografie vkladané do EN platia obvyklé pravidlá ako pri iných preukazoch a to najmä farebná ostrá neretušovaná fotografia v rozlíšení minimálne 150×210 pixelov, kvalita tlače 300 DPI, zobrazujúca skutočnú podobu jeho tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 33% celkovej výšky, so svetlým pozadím.


Študuj na UPJŠ