Prejsť na obsah

Seminár 25 rokov AIS2

1minút, 14sekúnd

V roku 2024 uplynie 25 rokov odkedy bol do produkčnej prevádzky uvedený Akademický informačný systém AiS2. Z dnešného uhla pohľadu je možné AiS2 považovať za akademický start-up, ktorý bol postupne implementovaný na takmer 20 ďalších vysokých školách a stal sa najrozšírenejším akademickým informačným systémom používaným na Slovensku. AiS2 v súčasnosti predstavuje komplexný produkt, ktorý sa rozvíjal za veľmi odlišných podmienok, ako je to v prípade iných podobných komerčných projektov. Úspech alebo neúspech projektu veľmi často závisel od presvedčenia, zanietenia a nasadenia rozličných skupín osôb na rôznych pozíciách.

Príbeh AiS2 a predovšetkým ľudí, ktorí sa zaslúžili o jeho vývoj a implementáciu, by sme si chceli pripomenúť na seminári

25 rokov

ktorý bude 12. júna 2024 o 13:00 hod. v rámci sprievodného programu konferencie Uninfos 2024
 v priestoroch UPJŠ v Aule Kostlivého na ul. Dr.  Kostlivého č.1 v Košiciach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. 25 rokov AiS2 z rôznych perspektív
  3. Ľudia v projekte AIS2 

Po skončení seminára Vás pozývame na priateľské posedenie, ktoré sa bude konať v Kongresovom centre UPJŠ, budova Sokrates, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 9, Košice.

Svoju účasť prosím registrujte. 

Zoznam prihlásených na Seminár 25 rokov AIS2.


Študuj na UPJŠ