Prejsť na obsah

Seminár 25 rokov AIS2

1minút, 29sekúnd

V roku 2024 uplynie 25 rokov odkedy bol do produkčnej prevádzky uvedený Akademický informačný systém AiS2. Z dnešného uhla pohľadu je možné AiS2 považovať za akademický start-up, ktorý bol postupne implementovaný na takmer 20 ďalších vysokých školách a stal sa najrozšírenejším akademickým informačným systémom používaným na Slovensku. AiS2 v súčasnosti predstavuje komplexný produkt, ktorý sa rozvíjal za veľmi odlišných podmienok, ako je to v prípade iných podobných komerčných projektov. Úspech alebo neúspech projektu veľmi často závisel od presvedčenia, zanietenia a nasadenia rozličných skupín osôb na rôznych pozíciách.

Príbeh AiS2 a predovšetkým ľudí, ktorí sa zaslúžili o jeho vývoj a implementáciu, by sme si chceli pripomenúť na seminári

25 rokov

ktorý bude 12. júna 2024 o 13:00 hod. v rámci sprievodného programu konferencie Uninfos 2024
 v priestoroch UPJŠ v Aule Kostlivého na ul. Dr.  Kostlivého č.1 v Košiciach.

Program:

 1. Otvorenie
 2. 25 rokov AiS2 v retrospektíve (doteraz potvrdené príspevky)
  ▸ Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., UPJŠ
  ▸ doc. RNDr. Roman Soták PhD., UPJŠ
  ▸ prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., UKF
  ▸ prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., KU
  ▸ Mgr. Svetozár Šomšák
  ▸ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., UPJŠ
  ▸ prof. Ing. František Schlosser, PhD.
  ▸ Mgr. Jozef Siláči, UMB
 3. Ľudia v projekte AIS2 
 4. Priateľské posedenie a diskusia

Po skončení seminára Vás pozývame na priateľské posedenie, ktoré sa bude konať v Kongresovom centre UPJŠ, budova Sokrates, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 9, Košice.


Študuj na UPJŠ