Prejsť na obsah

Voľne dostupné zdroje

27minút, 46sekúnd

V ponuke Univerzitnej knižnice okrem licencovaných elektronických informačných zdrojov, či elektronických zdrojov dostupných na obmedzenú dobu (tzv. skúšobných prístupov),  nájdete aj kvalitné voľne dostupné zdroje.


SUMMON – centrálny vyhľadávač 


E-informačné zdroje usporiadané podľa abecedy

A  –  B  –  C,Č  –  D  –  E  –  F  –  G  –  H  –  CH  –  J  –  K  –  M  – N –   O  –  P  –  R  –  S  –   –  U  –  –  Z

E-informačné zdroje usporiadané podľa odborov

HindawiVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Biológia, FYZIKA, Informatika, Matematika, Medicína, Prírodné vedy, Spoločenské vedy, Technika, Vzdelávanie
Patrí k najväčším svetovým vydavateľom odborných časopisov s voľným prístupom. Sprístupňuje plné texty článkov z oblasti prírodných vied, biológie, matematiky, techniky, informatiky, medicíny, spoločenských vied a vzdelávania.
Viac o Hindawi
Journal of Visualized Experiments – JoVEVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Biológia, FYZIKA, Chémia, Medicína, Psychológia, Technika, Životné prostredie
Špičkové riešenia pre rozvoj výskumu a vedeckého vzdelávania vytváraním a publikovaním videí vedeckých experimentov z najlepších laboratórií po celom svete.
Vedecké videá na dvoch unikátnych zdrojoch:
JoVE Video Journal a JoVE Science Education Library
Viac o JoVE
 
 SCOPA3 
 
VOĽNE DOSTUPNÁFYZIKAOpen access publikácie z oblasti fyziky.
Viac o SCOAP3
Central and Eastern European Online LibraryVOĽNE DOSTUPNÁ HUMANITNÉ A SPOLOČENSKÉ VEDYOnline archív, kde nájdete prístup k plným textom článkov z 1 180 časopisov a dokumentov so vzťahom k témam z oblasti strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. 
DIKDAVOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNANový portál Slovenskej národnej knižnice v Martine s názvom DIKDA – Digitálna knižnica a digitálny archív SNK. Ponúka viac než milión autorsky voľných i obchodne nedostupných diel – kníh, časopisov, článkov, fotografií, rukopisov, ktoré vyšli od vynájdenia kníhtlače až po začiatok 21. storočia. A to všetko bezplatne, online a z ktoréhokoľvek miesta Európskeho hospodárskeho priestoru po jednoduchej registrácii.
Viac informácií
inštruktáže
ERIH PLUSVOĽNE DOSTUPNÁ HUMANITNÉ A SPOLOČENSKÉ VEDYERIH (European Reference Index for the Humanities) PLUS je prestížna databáza vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied.
Viac o ERIH PLUS 
EuropeanaVOĽNE DOSTUPNÁ HISTÓRIA A KULTÚRAProjekt na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, kde nájdete viac ako 58 miliónov objektov (od obrazov až ku knihám).
V rámci Europeany sa nachádza aj HISTORIANA, ktorá môže pomôcť pri vytváraní  vzdelávacích aktivít napr. na hodiny dejepisu alebo občianskej náuky.
Viac o Europeane
World Digital Library VOĽNE DOSTUPNÁ HISTÓRIA A KULTÚRA Projekt Kongresovej knižnice USA, realizovaný s podporou UNESCO v spolupráci s knižnicami, archívmi, múzeami, vzdelávacími inštitúciami a medzinárodnými organizáciami z celého sveta sprístupňujúci na internete zdarma a vo viacjazyčnom formáte významné základné materiály zo všetkých krajín a kultúr.
inštruktáže v angličtine:
Searching Online Catalogue 
 
Chemical Science
   
VOĽNE DOSTUPNÁ CHÉMIA   Open access časopis Royal Society of Chemistry.
ChemSpideVOĽNE DOSTUPNÁCHÉMIABezplatná databáza poskytujúca rýchly prístup k vyhľadávaniu viac ako 100 miliónom chemických štruktúr zo stoviek zdrojov. inštruktáž v angličtine:
Getting Started
Journal of Visualized Experiments – JoVEVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Biológia, Fyzika, CHÉMIA, Medicína, Psychológia, Technika, Životné prostredie
Špičkové riešenia pre rozvoj výskumu a vedeckého vzdelávania vytváraním a publikovaním videí vedeckých experimentov z najlepších laboratórií po celom svete.
Vedecké videá na dvoch unikátnych zdrojoch:
JoVE Video Journal a JoVE Science Education Library
Viac o JoVE
Royal Society of Chemistry VOĽNE
DOSTUPNÁ
CHÉMIASpoločnosť Royal Society of Chemistry vydáva 46 recenzovaných časopisov, viac ako 1 500 tlačených kníh a zbierku online databáz. 

Poskytuje  webovú stránku na online podporu výučby chémie na jednom mieste, kde nájdete: 
 – tisíce bezplatných učebných zdrojov – od praktických experimentov a simulácií až po návody, kvízy, hry a videá
– podporu profesijného rozvoja učiteľov.

Viac o spoločnosti Royal Society of Chemistry
CZ.NIC VOĽNE DOSTUPNÁINFORMAČNÉ TECHNOLÓGIEJedna zo vzdelávacích aktivít administrátora českej národnej domény, zameraná na publikovanie odborných a populárno náučných publikácií týkajúcich sa internetu a jeho technológií.
Možnosť bezplatného prístupu ku knihám v elektronickej podobe.
HindawiVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA   
Biológia, Fyzika, INFORMATIKA, Matematika, Prírodné vedy, Spoločenské vedy, Technika, Vzdelávanie
Patrí k najväčším svetovým vydavateľom odborných časopisov s voľným prístupom. Sprístupňuje plné texty článkov z oblasti prírodných vied, biológie, matematiky, techniky, informatiky, medicíny, spoločenských vied a vzdelávania.
Viac o Hindawi
Bulletin MathématiqueVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Plné texty časopisu Bulletin Mathématique.
DML – CZ (Czech Digital Mathematics Library)VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Voľný prístup k metadátam a plným textom matematických časopisov, zborníkov a kníh publikovaných na území Čiech.
Viac o DML – CZ
Electronic Library of Mathematic VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA   Periodiká z oblasti matematiky.
EMIS – European Mathematical Information ServiceVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Ústredný portál pre elektronické matematické zdroje v Európe. S podporou Európskej matematickej spoločnosti a mnohých vydavateľstiev najväčšia otvorená elektronická knižnica matematiky obsahujúca zborníky, elektronické knihy a viac ako 100 časopisov.
Historical Math MonographsVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Zdigitalizovaná zbierka historickej literatúry z oblasti matematiky z fondu Cornell University Library.
Viac o Historical Math Monographs
Journal of Graph Algorithms and Applications (JGAA)VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKAVoľne dostupný recenzovaný vedecký časopis špecializovaný na oblasť analýzy, designu, implementácie a využitie grafových algoritmov.
Journal of Integer SequencesVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Časopis zameraný na oblasť celočíselných postupností. 
New York Journal of Mathematics VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Voľne dostupný plnotextový elektronický časopis z odboru matematiky. Bol založený v roku 1993 ako prvý elektronický časopis o všeobecnej matematike na svete.
Online Mathematics TextbooksVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Voľne dostupné online učebnice matematiky v anglickom jazyku.


BMČ – Bibliografia Medica Čechoslovaca
 
 
 
VOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA  
 
Publikácie z oblasti medicíny a zdravotníctva vychádzajúce na území ČR a SR a odborné práce slovenských a českých autorov publikované v zahraničí. Od roku 2000 slovenské periodiká nie sú spracovávané. Je voľne dostupná na portáli Medvik.
Viac o BMČ
inštruktáž:
Ako vyhľadávať v BMČ
BMC – Biomed Central VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
vyhľadávanie podľa odborov
Portfólio recenzovaných časopisov zdieľajúcich objavy výskumných komunít v oblasti vedy, techniky, strojárstva a medicíny. Je súčasťou portálu Springer Nature.
 FreeBooks4Doctors VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNABezplatný prístup ku knihám z rôznych oblastí medicíny.
FreeMedicalJournalsVOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNABezplatný prístup k vybraným lekárskym časopisom.
Hand HygieneVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNAVideočlánok Hand Hygiene v časopise The New England Journal of Medicine.      
HighWireVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
MEDICÍNA, prírodné a spoločenské vedy
Archív vybraných voľne dostupných fulltextových vedeckých článkov.
Viac o HighWire
HindawiVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Biológia, Fyzika, Informatika, Matematika, MEDICÍNA, Prírodné vedy, Spoločenské vedy, Technika, Vzdelávanie
Patrí k najväčším svetovým vydavateľom odborných časopisov s voľným prístupom. Sprístupňuje plné texty článkov z oblasti prírodných vied, biológie, matematiky, techniky, informatiky, medicíny, spoločenských vied a vzdelávania.
Viac o Hindawi
Journal of Visualized Experiments – JoVEVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Biológia, Fyzika, Chémia, MEDICÍNA, Psychológia, Technika, Životné prostredie
Špičkové riešenia pre rozvoj výskumu a vedeckého vzdelávania vytváraním a publikovaním videí vedeckých experimentov z najlepších laboratórií po celom svete.
Vedecké videá na dvoch unikátnych zdrojoch:
JoVE Video Journal JoVE Science Education Library
Viac o JoVE
PLOS JournalsVOĽNE
DOSTUPNÁ
MULTIDISCIPLINÁRNA
Biológia, Fyzika, Chémia, Krajina a životné prostredie, MEDICÍNA A ZDRAVIE, Počítačové a informačné vedy 
Neziskové vydavateľstvo open access periodík z oblasti prírodných vied a medicíny.
Viac o PLOS
PubMedVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA, BIOMEDICÍNA, PRÍRODNÉ VEDYViac ako 35 miliónov záznamov z biomedicíny z MEDLINE, časopisy z prírodných vied a online knihy.  
Odkazy na fulltextový obsah z webových stránok PubMed Central a  vydavateľských webových stránok.
Viac o PubMede
inštruktáže v angličtine:  
PubMed User Guide
Slovenská lekárska knižnicaVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA
Online katalóg obsahuje:
Bibliograpfia medica Slovaca
Citačná báza (CiBaMed)
Medical Subject Headings  
Komplexná zbierka dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov.inštruktáž:
Ako vyhľadávať 
SOLENVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNAPortál ponúkajúci prístup k článkom vybraných českých medicínskych časopisov.
Transfusion Evidence LibraryVOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNAAbstraktová databáza s odkazmi na úplné texty vo voľne dostupných aj platených zdrojoch zhromažďujúca informácie pre odbor transfúzne lekárstvo. Vytvára ju NHS Blood and Transplant´s Systematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho.  
Na jednom mieste nájdete systematické prehľady, meta-analýzy, randomizované kontrolované pokusy a ekonomické štúdie relevantné pre transfúziológiu.
Viac informácií
Inštruktáž v angličtine: User Guide
Trendy v hepatológiiVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNAČasopis Slovenskej hepatologickej spoločnosti vo formáte PDF.
BMC – Biomed Central VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA 
vyhľadávanie podľa odborov
Portfólio recenzovaných časopisov zdieľajúcich objavy výskumných komunít v oblasti vedy, techniky, strojárstva a medicíny. Je súčasťou portálu Springer Nature.
CNB – Česká národní bibliografie VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA Databáza Národní knihovny ČR obsahujúca záznamy dokumentov vydaných na území Českej republiky.
DIKDAVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNANový portál Slovenskej národnej knižnice v Martine s názvom DIKDA – Digitálna knižnica a digitálny archív SNK. Ponúka viac než milión autorsky voľných i obchodne nedostupných diel – kníh, časopisov, článkov, fotografií, rukopisov, ktoré vyšli od vynájdenia kníhtlače až po začiatok 21. storočia. A to všetko bezplatne, online a z ktoréhokoľvek miesta Európskeho hospodárskeho priestoru po jednoduchej registrácii.
Viac informácií
inštruktáže
Dimensions PlusVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAPlatforma vyvinutá spoločnosťou Digital Science v spolupráci s viac ako 100 poprednými výskumnými organizáciami na celom svete spájajúca granty, publikácie, citácie, alternatívne metriky, klinické skúšky a patenty.inštruktáže v angličtine: 
Dimension Plus Support
DOAB: Directory of Open Access Books VOĽNE
DOSTUPNÁ
MULTIDISCIPLINÁRNA   Obsahuje 29 362 vedeckých recenzovaných kníh od 388 vydavateľov.
Viac o DOAB
inštruktáž v angličtine:
Searching DOAB
DOAJ: Directory of Open Access Journals VOĽNE
DOSTUPNÁ
MULTIDISCIPLINÁRNA
Indexovaný komunitný online adresár poskytujúci voľný prístup k vysoko kvalitným a recenzovaným časopisom.
Viac o DOAJ

 eAktovka VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAPortál po zaregistrovaní bezplatne sprístupňuje žiakom a učiteľom základných a stredných škôl v digitálnej forme učebnice, ďalšie učebné materiály, odporúčanú literatúru, odborné publikácie a metodiky.
E-knihy pre knižniceVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAZoznam webových odkazov na e-knihy, ktoré ponúkajú české a slovenské knižnice.
e-PublikaceVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAVoľne dostupné diela pedagógov MU Brno, primárne určené ako študijné materiály v nimi vyučovaných predmetoch.
FigshareVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAWebové rozhranie podporované spoločnosťou Digital Science určené na správu, šírenie a zdieľanie akademických výskumných údajov vrátane súborov údajov, obrázkov a videí. Akceptuje všetky typy súborov (so zobrazením v prehliadači). Bezplatné nahrávanie obsahu a prístup k dokumentom.  
Viac o Figshare
inštruktáže v angličtine 
Good E- reader VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAKomplexný zoznam bezplatných webových stránok s elektronickými knihami pre e-čítačku.
Google ScholarVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAVoľne prístupný webový vyhľadávací nástroj indexujúci plné texty alebo metadáta vedeckej literatúry. 
Cez GOOGLE SCHOLAR sa dostanete aj do licencovaných elektronických zdrojov univerzitnej knižnice.
Stačí si cez svoj osobný profil v Googli nastaviť našu knižnicu.
POSTUP:
prihlásenie sa do svojho google konta → kliknúť  na Nastavenia → Odkazy knižnice → do okna napísať: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach → zaškrtnúť a uložiť
Úplné texty sa vám zobrazia, pokiaľ ste v internetovej sieti UPJŠ alebo ste prihlásený cez vzdialený prístup.

HighWireVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Medicína, prírodné a spoločenské vedy
Archív vybraných voľne dostupných fulltextových vedeckých článkov.
Viac o HighWire
HindawiVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Biológia, Fyzika, Informatika, Matematika, Medicína, Prírodné vedy, Spoločenské vedy, Technika, Vzdelávanie
Patrí k najväčším svetovým vydavateľom odborných časopisov s voľným prístupom. Sprístupňuje plné texty článkov z oblasti prírodných vied, biológie, matematiky, techniky, informatiky, medicíny, spoločenských vied a vzdelávania.
Viac o Hindawi
Journal of Visualized Experiments – JoVEVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Biológia, Fyzika, Chémia, Medicína, Psychológia, Technika, Životné prostredie
Špičkové riešenia pre rozvoj výskumu a vedeckého vzdelávania vytváraním a publikovaním videí vedeckých experimentov z najlepších laboratórií po celom svete.
Vedecké videá na dvoch unikátnych zdrojoch:
JoVE Video Journal a JoVE Science Education Library
Viac o JoVE

KNIHOVNY.CZVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAKatalóg beletrie a odbornej literatúry českých knižníc a databáz.
OECD iLibraryVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAOnline knižnica Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Viac o OECD iLibrary
inštruktáže v angličtine
Online Books Page SerialsVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAVoľne dostupný archív zahraničných periodík z rôznych oblastí.
Open LibraryVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAProjekt neziskového internetového archívu klasickej literatury – beletrie a odbornej literatúry, čiastočne financovaný grantom Kalifornskej štátnej knižnice a Kahle / Austin Foundation.
Viac o Open Library
inštruktáže v angličtine:
Using Open Library
Overleaf VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAOnline editor na tvorbu odborných a akademických prác používajúci pre počítačovú sadzbu program LaTeX. Prístup je možný po jednoduchej registrácii.inštruktáž v angličtine:
Learn LaTeX in 30 minutes
Oxford JournalsVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné vedy a umenie
Medicína a zdravie
Právo
Prírodné vedy a matematika
Spoločenské vedy
Portál periodík vydavateľstva Oxford University Press z  rôznych vedných disciplín.
Dostupné len abstrakty.
Viac o Oxford Journals

PLOS JournalsVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA 
Biológia, Fyzika, Chémia, Krajina a životné prostredie, Medicína a zdravie, Počítačové a informačné vedy
Neziskové vydavateľstvo open access periodík z oblasti prírodných vied a medicíny.
Viac o PLOS

PubMedVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA, BIOMEDICÍNA, PRÍRODNÉ VEDYViac ako 35 miliónov záznamov z biomedicíny z MEDLINE, časopisy z prírodných vied a online knihy.
Odkazy na fulltextový obsah z webových stránok PubMed Central a  vydavateľských webových stránok.
Viac o PubMede
inštruktáže v angličtine:
PubMed User Guide
SciTech NavigátorVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné, Lekárske, Pôdohospodárske, Prírodné, Spoločenské, Technické vedy
Prístup do vybraných voľne dostupných zdrojov internetu pokrývajúcich odbory vedy a techniky.
Viac o navigátore
jednoduché vyhľadávanie

podrobné vyhľadávanie
Slovenská knižnicaVOĽNE
DOSTUPNÁ
MULTIDISCIPLINÁRNAPortál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G.inštrultáže:
prístup a vyhľadávanie
The Free LibraryVOĽNE DOSTUPNÁ
 MULTIDISCIPLINÁRNA 


Voľne dostupné textové verzie klasických literárnych diel a zbierka periodík z oblasti obchodu a priemyslu, komunikácie, zábavy, zdravia, rekreácie a voľného času, humanitných a sociálnych vied, práva, politiky, vedy a techniky.
United Nations Digital LibraryVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA 


Platforma poskytujúca otvorený prístup k materiálom OSN.inštruktáž v angličtine:
How to use the UN Digital Library
University  of California Press E-books Collection, 1982-2004VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNAKolekcia obsahujúca takmer 2000 kníh z akademických tlačí na rôzne témy, vrátane umenia, vedy, histórie, hudby, náboženstva a beletrie, pričom viac ako 700 titulov je voľne dostupných verejnosti. Vyhľadávanie podľa rôznych kritérií
(dokumenty označené ako Public sú voľne dostupné)
Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989VOĽNE DOSTUPNÁPRÁVOBibliografia vybraných právnických časopisov a zborníkov Právnickej fakulty Masarykovi univerzity v Brne z rokov 1918 až 1989.

CNB – Česká národní bibliografie 

VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
PRÁVO
 
Databáza Národní knihovny ČR obsahujúca záznamy dokumentov vydaných na území Českej republiky.
 
Digital Library of the Faculty of Law
VOĽNE DOSTUPNÁPRÁVODigitálna knižnica Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
Digitální sbírka Knihovny Právnické fakulty Univerzity KarlovyVOĽNE DOSTUPNÁPRÁVODigitálny repozitár Knižnice Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.
EUR-Lex – Access to European Union lawVOĽNE DOSTUPNÁPRÁVOPortál poskytuje online prístup k právu EÚ, judikatúre EÚ, vnútroštátnym právnym predpisom a judikatúre alebo prístup k Úradnému vestníku EÚ.
Národní právní dědictví (NPD)VOĽNE DOSTUPNÁPRÁVOProjekt na uchovanie a sprístupnenie českého národného právneho dedičstva. Ponúka zdigitalizované významné HISTORICKÉ – príručky, časopisy, zbierky súdnych rozhodnutí, dobové zborníky, odborné monografie, slovníky, encyklopédie. Databáza umožňuje fulltextové vyhľadávanie.
Publikácie EUVOĽNE DOSTUPNÁPRÁVO, VEREJNÁ SPRÁVAOnline knižnica a kníhkupectvo s publikáciami inštitúcií a iných orgánov Európskej únie.
Slovenská knižnicaVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
PRÁVO
Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G.inštrultáže:
prístup a vyhľadávanie
SLOV-LexVOĽNE DOSTUPNÁPRÁVOJednotný automatizovaný systém právnych informácií (právne predpisy / zákony / vyhlášky) – otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte.
United Nations Digital LibraryVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
PRÁVO
Platforma poskytujúca otvorený prístup k materiálom OSN.inštruktáž v angličtine:
How to use the UN Digital Library
Zbierka zákonov ČRVOĽNE DOSTUPNÁPRÁVOWebová stránka Ministerstva vnitra České republiky – zbierka zákonov ČR a medzinárodných zmlúv od r. 1945 až po súčasnosť.


Študuj na UPJŠ