Prejsť na obsah

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

1minút, 33sekúnd

Reprografické služby sú v Univerzitnej knižnice (UK) poskytované predovšetkým samoobslužnou formou.

1/ SAMOOBSLUŽNÉ KOPÍROVANIE je takmer na všetkých pracoviskách UK (okrem Prírodovedeckej knižnice) zabezpečené prostredníctvom FaxCopy, a.s.  Cena  0,05 € / A4.

2/ SAMOOBSLUŽNÉ SKENOVANIE je poskytované na dvoch pracoviskách: vo Filozofickej knižnici na Moyzesovej 9 prostredníctvom skenera e-Scan a v Lekárskej knižnici na Tr. SNP 1 prostredníctvom skenera BookEye 4. Táto služba je bezplatná!     Návod na použitie  

3/ SAMOOBSLUŽNÁ TLAČ v Lekárskej knižnici na Tr. SNP 1 je k dispozícii na kopírovacom stroji FaxCopy za rovnakých podmienok a cien, aké platia pre samoobslužné kopírovanie.

4/ SLUŽBY POSKYTOVANÉ KMEŇOVÝMI PRACOVNÍKMI UK

V Právnickej knižnici na Kováčskej 26, Knižnici na FVS na Popradskej 66, Filozofickej knižnici na Moyzesovej 9, Prírodovedeckej knižnici na Medickej 6 a v Park Angelinum 9 je umožnené tlačiť z vybraných verejných počítačov. V Prírodovedeckej knižnici pracovníčky poskytujú aj kopírovacie služby. Tlač a kopírovanie je spoplatnené podľa Cenníka poplatkov UK . Viac informácií poskytnú na mieste pracovníčky knižnice.

                                                                

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME LEN Z FONDOV UNIVERZITNEJ KNIŽNICE!

Návod na kopírovanie Návod na samoobslužnú tlač Sprievodca kopírovaním

Študuj na UPJŠ