Prejsť na obsah

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

0minút, 46sekúnd

Reprografické služby sú v Univerzitnej knižnice (UK) poskytované predovšetkým samoobslužnou formou.

1/ SAMOOBSLUŽNÉ SKENOVANIE je poskytované na dvoch pracoviskách: vo Filozofickej knižnici na Moyzesovej 9 prostredníctvom skenera e-Scan a v Lekárskej knižnici na Tr. SNP 1 prostredníctvom skenera BookEye 4. Táto služba je bezplatná!     Návod na použitie  

2/ SLUŽBY POSKYTOVANÉ KMEŇOVÝMI PRACOVNÍKMI UK

V Právnickej knižnici na Kováčskej 26, Knižnici na FVS na Popradskej 66, Filozofickej knižnici na Moyzesovej 9, Prírodovedeckej knižnici na Medickej 6 a v Park Angelinum 9 je umožnené tlačiť z vybraných verejných počítačov. V Prírodovedeckej knižnici pracovníčky poskytujú aj kopírovacie služby. Tlač a kopírovanie je spoplatnené podľa Cenníka poplatkov UK . Viac informácií poskytnú na mieste pracovníčky knižnice.

                                                                

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME LEN Z FONDOV UNIVERZITNEJ KNIŽNICE!


Študuj na UPJŠ