UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

O knižnici

 1. Štatút
 2. Organizačná štruktúra
 3. Organizačný poriadok
 4. Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679
 5. Knižničný poriadok Nový!
  • Príloha č. 1
   Výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach 
  • Príloha č. 2
   Pravidlá na využívanie výpočtovej techniky, internetu, elektronických informačných zdrojov a bezdrôtového pripojenia (WIFI) v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach
  • Príloha č. 3
   Ochrana osobných údajov používateľov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach
  • Príloha č. 4
   Cenník služieb a poplatkov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach schválený Cenovou komisiou pri R UPJŠ dňa 30.12.2021
 6. Príkazy, rozhodnutia...
 7. Výročná správa UK UPJŠ za rok 2021  
 8. Projekty
 9. Prehodnotenie stálych výpožičiek kníh z fondu UK 2022

 

Posledná aktualizácia: 25.05.2022