Prejsť na obsah

O knižnici

0minút, 50sekúnd
  1. Štatút
  2. Organizačná štruktúra
  3. Organizačný poriadok
  4. Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679
  5. Knižničný poriadok
   • Príloha č. 1
    Výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach 
   • Príloha č. 2
    Pravidlá na využívanie výpočtovej techniky, internetu, elektronických informačných zdrojov a bezdrôtového pripojenia (WIFI) v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach
   • Príloha č. 3
    Ochrana osobných údajov používateľov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach
   • Príloha č. 4
    Cenník služieb a poplatkov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach schválený Cenovou komisiou pri R UPJŠ dňa 30.12.2021
  6. Rozhodnutie rektora č. 4/2023 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach (ďalej len „Poriadok poplatkov“)
  7. Výročná správa UK UPJŠ za rok 2022
  8. Dlhodobý zámer UK UPJŠ na roky 2022 – 2025 

Študuj na UPJŠ