UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

O knižnici

 1. Štatút
 2. Organizačná štruktúra
 3. Organizačný poriadok
 4. Knižničný poriadok
  • Príloha č. 1
   Výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach 
  • Príloha č. 2
   Pravidlá na využívanie výpočtovej techniky, internetu, elektronických informačných zdrojov a bezdrôtového pripojenia (WIFI) v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach
  • Príloha č. 3
   Ochrana osobných údajov používateľov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach
  • Príloha č. 4
   Cenník služieb a poplatkov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach schválený Cenovou komisiou pri R UPJŠ dňa 21.1.2016
 5. Príkazy, rozhodnutia...
 6. Výročná správa UK UPJŠ za rok 2016
 7. Projekty

 

Posledná aktualizácia: 02.05.2017