Prejsť na obsah

INFORMAČNÉ A REŠERŠNÉ SLUŽBY

1minút, 10sekúnd

Univerzitná knižnica (UK) poskytuje rešeršné služby predovšetkým z domácich a zahraničných elektronických informačných zdrojov (EIZ) , v prípade potreby aj z klasických tlačených zdrojov.

Rešeršné služby umožňujú nájsť relevantnú literatúru na tému zadanú objednávateľom.
Typy rešerší – priebežné, retrospektívne, citačné.
V súlade s platným Knižničným poriadkom sú rešerše pre používateľov UK z radov zamestnancov UPJŠ poskytované bezplatne (okrem expresného vypracovania), pre ostatnú verejnosť za poplatok podľa platného Cenníka.
 
Pre používateľov, ktorí si chú vypracovať samostatne rešerš, príp. pod dohľadom pracovníka knižnice, sú prístupné vo všetkých študovniach UK verejné počítače s prístupom k odborným plnotextovým a bibliografickým EIZ.
Pre prácu s verejnými počítačmi UK platia Pravidlá.
 
Referenčné služby – dopĺňanie a spresnenie bibliografických údajov, informácie o možnostiach knižnice, konzultácie pri výbere vhodných dokumentov a zdrojov, faktografické informácie, odborné školenia a mnohé iné možnosti.

Kontakt:

Moravčíková Andrea, Mgr., tel. +421 55 / 234 1646, VoIP 1646

Lekárska knižnica (Tr. SNP 1, 040 01 Košice)

Objednávanie:


Študuj na UPJŠ