Prejsť na obsah

Otváracie hodiny Univerzitnej knižnice UPJŠ

1minút, 53sekúnd

Zmena otváracích hodín na FVS od 7.3.2023

  Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok
 Výpožičné služby          
Lekárska knižnica    9:00 – 16:00  9:00 – 16:00  9:00 – 16:00   9:00 – 16:00 9:00 – 15:00
Právnická knižnica   9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Prírodovedecká knižnica  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Knižnica na FVS  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Filozofická knižnica   9:00 – 16:00   9:00 – 17:00   9:00 – 17:00   9:00 – 16:00 9:00 – 13:00
Študovne          
Lekárska knižnica    9:00 – 20:00   9:00 – 20:00 9:00 – 20:00  9:00 – 18:00 9:00 – 15:00
Knižnica na FVS  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Právnická knižnica 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 9:00 – 16:00 9:00 – 13:00
Prírodovedecká knižnica 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00 
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Filozofická knižnica 9:00 – 16:00  9:00 – 17:00 9:00 – 17:00  9:00 – 16:00  9:00 – 13:00
MVS, MMVS, 
rešeršné služby
         
  9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
9:00 – 13:00

 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatok
 Výpožičné služby     
Lekárska knižnica   9:00 – 16:00 9:00 – 16:00   9:00 – 16:00  9:00 – 16:00  9:00 – 13:00
Právnická knižnica  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 13:00
Prírodovedecká knižnica  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 13:00
Knižnica na FVS 9:00 – 16:00  9:00 – 17:00  9:00 – 17:00  9:00 – 16:00  9:00 – 13:00
Filozofická knižnica 9:00 – 16:00  9:00 – 16:00  9:00 – 17:00  9:00 – 17:00  9:00 – 13:00
Študovne     
Lekárska knižnica   9:00 – 20:00   9:00 – 20:00  9:00 – 20:00  9:00 – 18:00  9:00 – 13:00
Knižnica na FVS  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
   9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 13:00
Právnická knižnica 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 9:00  – 17:00  9:00 – 16:00 9:00 – 13:00
Prírodovedecká knižnica  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 13:00
Filozofická knižnica  9:00 – 16.00  9:00 –  16.00  9:00 – 17.00  9:00 – 17.00  9:00 – 13:00
MVS, MMVS, 
rešeršné služby
     
   9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
  9:00 – 11:30
12:30 – 13:00

Študuj na UPJŠ