Prejsť na obsah

Otváracie hodiny Univerzitnej knižnice UPJŠ

1minút, 34sekúnd
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatok
 Výpožičné služby     
Lekárska knižnica   9:00 – 16:00 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00  9:00 – 16:00 9:00 – 13:00
Právnická knižnica  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Prírodovedecká knižnica  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Knižnica na FVS  9:00 – 16:00  9:00 – 16:00  9:00 – 16:00  9:00 – 16:009:00 – 13:00
Filozofická knižnica  9:00 – 16:00  9:00 – 17:00   9:00 – 17:00  9:00 – 16:009:00 – 13:00
Študovne     
Lekárska knižnica   9:00 – 20:00  9:00 – 20:00 9:00 – 20:00  9:00 – 20:00 9:00 – 15:00
Knižnica na FVS  9:00 – 16:00  9:00 – 16:00  9:00 – 16:00  9:00 – 16:00 9:00 – 13:00
Právnická knižnica 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Prírodovedecká knižnica 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00 
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Filozofická knižnica 9:00 – 16:00 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00  9:00 – 16:00 9:00 – 13:00
MVS, MMVS, 
rešeršné služby
     
  9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
 9:00 – 12:00
13:00 – 14:00
9:00 – 13:00
PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok
Výpožičné služby
Lekárska knižnica9 – 169 – 169 – 169 – 169 – 13
Právnická knižnica 9 – 12
13 -16
9 – 12
13 -16
9 – 12
13 -16
9 -1 2
13 -16
9 – 13
Prírodovedecká knižnica 9 – 12
13 – 16
9 – 12
13 – 16
9 -12
13 -16
9 – 12
13 – 16
9 – 13
Knižnica na FVS9 – 169 – 169 – 169 – 169 – 13
Filozofická knižnica 9 – 169 – 17 9 – 179 – 169 – 13
Študovne
Lekárska knižnica9 – 209 – 209 – 209 – 209 – 15
Knižnica na FVS9 – 169 – 169 – 169 – 169 – 13
Právnická knižnica9 – 12
13 – 16
9 – 12
13 – 16
9 – 12
13 – 16
9 – 12
13 – 16
9 – 13
Prírodovedecká knižnica9 – 12
13 – 16
9 – 12
13 – 16
9 – 12
13 – 16
9 – 12
13 – 16
9 – 13
Filozofická knižnica9 – 169 – 179 – 179 – 169 – 13
MVS, MMVS
Rešešné služby
9 – 12
13 – 14
9 – 12
13 – 14
9 – 12
13 – 16
9 – 12
13 – 14
9 -13

Študuj na UPJŠ