UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Otváracie hodiny Univerzitnej knižnice UPJŠ

  Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok
 Výpožičné služby          
Lekárska knižnica   9:00 -16:00  9:00 -16:00   9:00 -16:00    9:00 -16:00   9:00 - 14:00
Právnická knižnica  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00 
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
   9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 14:00
Prírodovedecká knižnica   9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 14:00
Knižnica na FVS   9:00 -16:00   9:00 - 16:00   9:00 -  16:00  9:00 - 16:00   9:00 - 14:00
Filozofická knižnica   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 14:00
Študovne          
Lekárska knižnica    9:00 - 20:00    9:00 - 20:00    9:00 - 20:00   9:00 - 18:00   9:00 - 14:00
Knižnica na FVS   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 14:00
Právnická knižnica   9:00 - 16:00   9:00 -16:00  9:00 - 16:00   9:00 - 16:00  9:00 - 14:00
Prírodovedecká knižnica   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 14:00
Filozofická knižnica   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 16:00   9:00 - 14:00
MVS, MMVS, 
rešeršné služby
         
    9:00 - 12:00
13:00 - 14:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 14:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 14:00

9:00 - 11:30
12:30 - 13:00

 

 

Posledná aktualizácia: 22.05.2019