UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Otváracie hodiny Univerzitnej knižnice UPJŠ

Od 16.5.2022 Študovňa Právnickej knižnice zatvorená z dôvodu rekonštrukcie. 

 

  Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok
 Výpožičné služby          
Lekárska knižnica    9:00 - 16:00    9:00 - 16:00    9:00 - 16:00    9:00 - 16:00    9:00 - 13:00
Právnická knižnica  9:00 - 12:00
13:00 - 15:00 
 9:00 - 12:00
13:00 - 15:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 15:00
 9:00 - 12:00
13:00 - 15:00
  9:00 - 13:00
Prírodovedecká knižnica   9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 13:00
Knižnica na FVS   9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 13:00
Filozofická knižnica   9:00 -  16:00   9:00 -  16:00   9:00 -  16:00   9:00 -  16:00    9:00 - 13:00
Študovne          
Lekárska knižnica    9:00 - 16:00    9:00 -  16:00   9:00 -  16:00   9:00 -  16:00   9:00 - 13:00
Knižnica na FVS  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
   9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 13:00
Právnická knižnica   ZATVORENÉ ZATVORENÉ   ZATVORENÉ  ZATVORENÉ  ZATVORENÉ
Prírodovedecká knižnica   9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 13:00
Filozofická knižnica   9:00 - 16.00   9:00 -  16.00   9:00 -  16.00   9:00 -- 16.00    9:00 - 13:00
MVS, MMVS, 
rešeršné služby
         
    9:00 - 12:00
13:00 - 14:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 14:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
  9:00 - 12:00
13:00 - 14:00
  9:00 - 11:30
12:30 - 13:00

Posledná aktualizácia: 14.06.2022