Prejsť na obsah

VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY

2minút, 4sekúnd

Základnou službou Univerzitnej knižnice (UK) poskytovanou používateľom je požičiavanie knižničných a informačných dokumentov. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (domov, mimo knižnicu) a prezenčne (len v priestoroch knižnice).

Výpožičné služby sa poskytujú registrovaným používateľom s platným preukazom používateľa.
Pre účely registrácie je potrebné priniesť:
  • občiansky preukaz,
  • v prípade študentov a zamestnancov UPJŠ – ISIC, ITIC
  • zaplatiť registračný poplatok (Cenník poplatkov a služieb knižnice),
  • podpísať prihlášku, v ktorej sa používateľ zaväzuje dodržiavať KP.
Príležitostní návštevníci môžu využiť jednodňovú registráciu (2 €), ktorá ich oprávňuje využívať v daný deň niektoré typy služieb (prezenčné, reprografické, prístup k internetu) .
Dokumenty na výpožičku si vyhľadáte prostredníctvom elektronického katalógu UK.
V prípade, že nenájdete hľadaný dokument vo fonde Univerzitnej knižnice a myslíte si, že by sa mal v knižnici nachádzať, môžete dať návrh na jeho zakúpenie prostredníctvom elektronickej žiadanky 
Používateľ má možnosť 1x predĺžiť dobu vypožičania dokumentov – osobne, telefonicky, emailom, príp. samoobslužne prostredníctvom katalógu .
Po prekročení výpožičnej doby účtuje UK sankčné poplatky, ktoré úmerne narastajú s počtom dní po termíne vrátenia.
Služby knižnice sú dostupné v čase otváracích hodín.
Pracoviská
Telefón
Lekárska knižnica
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
+421 55/ 234 1619
Prírodovedecká knižnica
Medická 6, 040 11 Košice
+421 55/ 234 1618
Právnická knižnica
Kováčska 26, 041 80 Košice    
+421 55/ 234 1651
Knižnica na FVS
Popradská 66, 040 11  Košice 
+421 55/ 234 1640
Filozofická knižnica
Moyzesova 9, 040 01 Košice
+421 55/ 234 1613

Pre záujemcov o kúpu študijnej a odbornej literatúry je zabezpečený predaj vydavateľskej produkcie UPJŠ.

V čase zatvorenia Univerzitnej knižnice môžete knihy vrátiť do biblioboxu/knihoboxu  umiestneného pred pracoviskami Lekárskej knižnice (Trieda SNP 1), Právnickej knižnice (Kováčska 26), Filozofickej knižnice (Moyzesova 9) a Knižnice na FVS (Popradská 66). 


Študuj na UPJŠ