Prejsť na obsah

Služby pre študentov so špecifickými potrebami

1minút, 44sekúnd

Univerzitná knižnica (UK) registruje študentov so špecifickými potrebami bezplatne.

Výpožičná doba na študijnú a odbornú literatúru pre túto skupinu používateľov je  dlhšia – 6 mesiacov s možnosťou jedného predĺženia výpožičnej doby.

UK zebezpečuje pre študentov na požiadanie kopírovacie a skenovacie služby. Zároveň je k dispozícii v Lekárskej knižnici samoobslužný knižný skener – tento typ služby je bezplatný. Študenti majú možnosť tlače na každom pracovisku UK (tlač je spoplatnená podľa platného cenníka).

Pre študentov so zrakovým postihnutím je k dispozícii špeciálne čítacie zariadenie na pracoviskách Filozofická knižnica a Právnická knižnica.

UK postupne buduje elektronický fond najžiadanejšej literatúry v elektronickej podobe – tzv. Virtuálna študovňa. Vo všetkých študovniach UK je pre študentov zabezpečený prístup k počítačom s väčším rozlíšením, na ktorých je uložená táto digitalizovaná literatúra.

Ďalšou špeciálnou službou Univerzitnej knižnice je medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MVS a MMVS). Prostredníctvom nej sa pre používateľov zabezpečujú dokumenty, ktoré sa nenachádzajú v knižničnom fonde UK z ktorejkoľvek inej slovenskej aj zahraničnej knižnice (služba je spoplatnená podľa cenníka).

Pre študentov so špecifickými potrebami UK poskytuje bezplatne referenčné a rešeršné služby.

Univerzitná knižnica sa venuje aj informačnému vzdelávaniu. V prípade požiadaviek učí študentov pracovať s online katalógom knižnice, odbornými elektronickými zdrojmi a vyhľadávať potrebné dokumenty k štúdiu a práci.

V Univerzitnej knižnici je pre študentov so špecifickými potrebami k dispozícii asistencia v rámci poskytovaných služieb.

Kontakt: Ing. Eva Matušovičová

eva.matusovicova@upjs.sk

tel.č.+421 55 234 1642, 1647

mob.: + 421 918 897 101


Študuj na UPJŠ