Prejsť na obsah

Kontakt

0minút, 13sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzitná knižnica

Moyzesova 9, 040 01 Košice

kniznica@upjs.sk

VoIP: +421 55 234 1608

ISIL SK-3KADAA00280

PhDr. Daniela Džuganová

Riaditeľka UK

daniela.dzuganova@upjs.sk

VoIP: 1606Telefonické a e-mailové kontakty nájdete na stránke zamestnancov UK UPJŠŠtuduj na UPJŠ