Prejsť na obsah

Informačné zdroje knižnice

0minút, 43sekúnd
     
Katalógy UK UPJŠ (VuFind)
 
Katalógy UK UPJŠ (Aleph)
  • práca s katalógom OPAC – možnosť získať prehľad o tom, či hľadaná kniha alebo časopis sa nachádza vo fonde našej alebo inej knižnice [inštruktáž]
  • informácie o metóde KONSPEKT (druhá signatúra), ktorá sa používa v UK UPJŠ
 
Virtuálna študovňa
 
Bookport 
  • moderná online knižnica odbornej literatúry
  • Bookport návod
 
E-shop UNIBOOK
 

Študuj na UPJŠ