Prejsť na obsah

Licencované informačné zdroje pre UPJŠ

15minút, 36sekúnd
Elektronické informačné zdroje (EIZ) sú odborné zdroje pre vedu, výskum a štúdium.
V rámci licencovaných EIZ zabezpečuje knižnica prístup k plným textom odborných článkov, elektronickým knihám, metrikám pre hodnotenie vedeckých publikácií, citáciám a podobne.

Pre prístup k licencovaným EIZ využite univerzitnú počítačovú sieť. Pre externý prístup (napr. z domu, zo zahraničia) využite vzdialený prístup.

AKO SI NASTAVIŤ VZDIALENÝ PRÍSTUP K E-INFORMAČNÝM ZDROJOM (pre zamestnancov a študentov UPJŠ) – NÁVOD

Kde nájdem EIZ a ako sa v nich orientovať

           

ACM Digital LibraryLICENCOVANÝ PRÍSTUPINFORMAČNÉ TECHNOLÓGIEDigitálna knižnica obsahujúca úplné texty všetkých publikácií renomovanej americkej vedeckej spoločnosti pre oblasť výpočtovej techniky Association for Computing Machinery.
 Umožňuje prístup k vyše 800 000 bibliografickým záznamom o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky.
 APSLICENCOVANÝ PRÍSTUPFYZIKA American Physical Society (APS) Journals Online obsahuje plné texty zo svojej rozsiahlej kolekcie publikácií z jednotlivých odborov fyziky. 
 
 ASPILICENCOVANÝ PRÍSTUPPRÁVOUcelený informačný systém otvoriaci dve základné časti: “Právne predpisy” a “Literatúra” .
Databáza prístupná v Právnickej knižnici a Knižnici na FVS.
viac o ASPI
NOVINKA
Bibliotheca Teubneriana Latina Online
LICENCOVANÝ PRÍSTUP
Do 31.12.2023
LATINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
KLASICKÉ ŠTÚDIÁ
STAROVEKÉ BLÍZKOVÝCHODNÉ ŠTÚDIÁ
Elektronický prístup k vydaniam latinských textov publikovaných v Bibliotheca Teubneriana, od staroveku a neskorej antiky až po stredoveké a novolatinské texty.

  Klasickí vedci a antickí historici majú k dispozícii cenný nástroj na výskum a prípravu výučby na úrovni stredných škôl a univerzí
NOVINKA
Bookport
 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP
do 31.8.2023
MULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné vedy, Právo, Spoločenské vedy, Šport, Technika, Zdravotníctvo a medicína
Moderná online knižnica odbornej literatúry významných českých vydavateľstiev ako napr. Grada, Karolinum, Portál , Vydavateľstvo Masarykovej univerzity.Inštruktáž   v slovenskom  jazyku
KNOVELLICENCOVANÝ  PRÍSTUP
TECHNIKA
PRÍRODNÉ VEDY
 Vyhľadávanie podľa disciplín
Spája príručky a databázy pre technické a prirodovedné odbory, ale aj manažment, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami.  
  Osobný účet umožňuje správu informácií, ku ktorým sa chcete vrátiť, ale aj prístup cez mobilné zariadenie a mimo počítačovej siete univerzity.  
 
 INFORMÁCIE A MOŽNOSTI PRÍSTUPU  
Inštruktáže v angličtine:
 Knovel Quick Start Guide
Knovel tutorials
Search in Knovel
ProQuestLICENCOVANÝ  PRÍSTUP
 MULTIDISCIPLINÁRNA 
Ekonómia, Humanitné vedy, Medicína, Obchod, Prírodné, Spoločenské vedy, Technika, Umenie
ProQuest Central:
 fulltextová   multidisciplinárna databáza zahraničnej literatúry 
 ProQuest Ebook Central:
platforma poskytujúca odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe
Open access Complete:
novovytvorená kolekcia e-kníh, v ktorej je možné vyhľadávať v licencovaných, ale aj otvorených knihách.
Pre prístup do kolekcie je potrebné zaškrtnúť Open Access Complete vpravo dole a potvrdiť tlačidlom Search, resp. Hledat.
OECD Publishing:
ťažisko tvoria sociálno-ekonomické témy, ako sú migrácia, vzdelávanie, zamestnanosť, regionálny rozvoj, verejná správa, zdravotná politika, ale aj energetika, doprava, poľnohospodárstvo a životné prostredie.
Health & Medicine Ebooks:
kolekcia odborných elektronických monografií z produkcie významných vydavateľov zameraná na medicínu a  zdravotníctvo
 ProQuest Dissertations & Theses Global:
 dizertačné práce z popredných svetových univerzít
MEDLINE:
bibliografická databáza Národnej lekárskej knižnice USA obsahujúca citácie a abstrakty celosvetovej lekárskej literatúry 
ProQuest Ebook Central
Inštruktáž:
Ako využiť Ebook Central 
ScienceDirect
E-knihy – medicína
LICENCOVANÝ  PRÍSTUP
 MULTIDISCIPLINÁRNA 
Ekonomika, Medicína, Prírodné a Spoločenské vedy, Technika 
Plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier obsahujúca články z recenzovaných časopisov a kapitoly z kníh.inštruktáže v angličtine:
help
tutorials
tutorial – advance search
ScopusLICENCOVANÝ  PRÍSTUP
Dočasne nedostupné
MULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné, Prírodné, Spoločenské a Technické vedy, Medicína, Umenie
Jedna z najväčších bibliografických  scientometrických databáz prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier. 
K dispozícii citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).
inštruktáže v angličtine:
tutorials
tutorial – Searching for documents
 

Springer LinkLICENCOVANÝ PRÍSTUPMULTIDISCIPLINÁRNA
Informačné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Technika
Plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom vedeckých časopisov vydavateľstva Springer. inštruktáže v angličtine:
tutorial – Welcome to SpringerLink
tutorial – Searching and browsing
 Web of   Science 
 
 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP 
MULTIDISCIPLINÁRNA 
 Humanitné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Umenie
info 
Jednotné rozhranie pre prístup do citačných a abstraktových databáz spoločnosti Clarivate Analytics.
Obsahuje: 
Current Contents Connect,
Medline,
KCI – Korean Journal Database,
SciELO Citation Index
BIOSIS Citation Index 
Hirsch Index vyhľadávanie
 
tipy ako vyhľadávať vo WOS (CZ)
inštruktáže v angličtine:
Wiley  Online   Library  LICENCOVANÝ  PRÍSTUP MULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné, Lekárske, Prírodné, Spoločenské, Technické vedy
 Medzinárodné vydavateľstvo spolupracujúce s najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami.  inštruktáž v angličtine:
Advance Search – Search Tips
 

APS LICENCOVANÝ PRÍSTUPFYZIKA
American Physical Society (APS) Journals Online obsahuje plné texty zo svojej rozsiahlej kolekcie publikácií z jednotlivých odborov fyziky. 

 
NOVINKA

CAS SciFinder-n a ChemZent

CAS Analytical Methods

CAS Formulus

LICENCOVANÝ PRÍSTUPCHÉMIA
CAS SciFinder Discovery Platform je kľúčovou abstraktovou a patentovou databázou v oblasti chémie a súvisiacich vied ako farmácia a lekárstvo. Vydavateľom je Chemical Abstracts Service (CAS), divízia American Chemical Society.
Obsahuje informácie o jednotlivých chemických látkach, reakciách a metódach.
V rámci databázy SciFinder je prístup k : CAS SciFinder-n a ChemZent; CAS Analytical Methods a CAS Formulus.
Na prácu s databázou je potrebné vytvoriť si OSOBNÝ ÚČET.  Pri registrácii použite e-mailovú adresu, ktorú vám pridelila univerzita, t. j. s jednou z domén s koncovkou upjs.sk. 
Registrujte sa v internetovej sieti UPJŠ alebo cez vzdialený prístup univerzity kliknutím na odkaz . Dostanete potvrdzujúci e-mail a do 48 hodín je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile, aby sa vaše konto aktivovalo.
NOVINKA

Reaxys
LICENCOVANÝ PRÍSTUPCHÉMIA
Patrí k základným informačným zdrojom pre chémiu a súvisiace odbory od spoločnosti Elsevier.
Obsahuje abstrakty z vedeckej literatúry, patenty, informácie o chemických látkach a reakciách, experimentálne overené chemické štruktúry, obchodné informácie o výrobcoch a dodávateľoch.
Reaxys  je možné používať bez vytvorenia osobnému účtu. Ak si však na úvodnej stránke databázy, vpravo hore na odkaze „Register“, vytvoríte  osobný účet, budete si môcť uložiť vyhľadávania, exportovať dáta, nastaviť si e-mailové alerty, upraviť si rozhranie atď.
Pokiaľ už máte osobný účet do niektorej z databáz vydavateľstva Elsevier, napr. ScienceDirect a Scopus, prístupové údaje môžete použiť aj v Reaxyse.


Bibliotheca Teubneriana Latina Online
LICENCOVANÝ PRÍSTUP
Do 31.12.2023
LATINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
KLASICKÉ ŠTÚDIÁ
STAROVEKÉ BLÍZKOVÝCHODNÉ ŠTÚDIÁ

Elektronický prístup k vydaniam latinských textov publikovaných v Bibliotheca Teubneriana, od staroveku a neskorej antiky až po stredoveké a novolatinské texty. Klasickí vedci a antickí historici majú k dispozícii cenný nástroj na výskum a prípravu výučby na úrovni stredných škôl a univerzít.

Bookport
LICENCOVANÝ PRÍSTUP
do 31.8.2024


MULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné vedy, Právo, Spoločenské vedy, Šport, Technika, Zdravotníctvo a medicína
Moderná online knižnica odbornej literatúry významných českých vydavateľstiev ako napr. Grada, Karolinum, Portál, Vydavateľstvo Masarykovej univerzity.Inštruktáž  v slovenskom  jazyku
ProQuest

LICENCOVANÝ PRÍSTUPMULTIDISCIPLINÁRNA 
Ekonómia, Humanitné vedy, Medicína, Obchod, Prírodné, Spoločenské vedy, Technika, Umenie
ProQuest Central:
fulltextová   multidisciplinárna databáza zahraničnej literatúry
 ProQuest Ebook Central:
platforma poskytujúca odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe
Open access Complete:
novovytvorená kolekcia e-kníh, v ktorej je možné vyhľadávať v licencovaných, ale aj otvorených knihách.
Pre prístup do kolekcie je potrebné zaškrtnúť Open Access Complete vpravo dole a potvrdiť tlačidlom Search, resp. Hledat.
OECD Publishing:
ťažisko tvoria sociálno-ekonomické témy, ako sú migrácia, vzdelávanie, zamestnanosť, regionálny rozvoj, verejná správa, zdravotná politika, ale aj energetika, doprava, poľnohospodárstvo a životné prostredie.
Health & Medicine Ebooks:
kolekcia odborných elektronických monografií z produkcie významných vydavateľov zameraná na medicínu a  zdravotníctvo
 ProQuest Dissertations & Theses Global:
 dizertačné práce z popredných svetových univerzít
MEDLINE:
bibliografická databáza Národnej lekárskej knižnice USA obsahujúca citácie a abstrakty celosvetovej lekárskej literatúry 
ProQuest Ebook Central

Inštruktáž:
Ako využiť Ebook Central 
ScienceDirect

E-knihy – medicína
LICENCOVANÝ PRÍSTUP
MULTIDISCIPLINÁRNA 
Ekonomika, Medicína, Prírodné a Spoločenské vedy, Technika 
Plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier obsahujúca články z recenzovaných časopisov a kapitoly z kníh.inštruktáže v angličtine:
help
tutorials
tutorial – advance search
ScopusLICENCOVANÝ PRÍSTUP
MULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné, Prírodné, Spoločenské a Technické vedy, Medicína, Umenie
Jedna z najväčších bibliografických  scientometrických databáz prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier. 
K dispozícii citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).
inštruktáže v angličtine:
tutorials
tutorial – Searching for documents
Springer LinkLICENCOVANÝ PRÍSTUPMULTIDISCIPLINÁRNA
Informačné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Technika
Plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom vedeckých časopisov vydavateľstva Springer. inštruktáže v angličtine:
tutorial – Welcome to SpringerLink
tutorial – Searching and browsing

Web of Science 
 
LICENCOVANÝ PRÍSTUP
MULTIDISCIPLINÁRNA 
Humanitné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Umenie
info 
Jednotné rozhranie pre prístup do citačných a abstraktových databáz spoločnosti Clarivate Analytics.
Obsahuje: 
Current Contents Connect,
Medline,
KCI – Korean Journal Database,
SciELO Citation Index
BIOSIS Citation Inde
Hirsch Index vyhľadávanie


Wiley Online Library LICENCOVANÝ PRÍSTUPMULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné, Lekárske, Prírodné, Spoločenské, Technické vedy
Medzinárodné vydavateľstvo spolupracujúce s najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami. inštruktáž v angličtine:
Advance Search – Search Tips

Bookport
LICENCOVANÝ PRÍSTUP
do 31.8.2024

MULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné vedy, Právo, Spoločenské vedy, Šport, Technika, Zdravotníctvo a medicína
Moderná online knižnica odbornej literatúry významných českých vydavateľstiev ako napr. Grada, Karolinum, Portál, Vydavateľstvo Masarykovej univerzity.Inštruktáž v slovenskom  jazyku
ProQuest

LICENCOVANÝ PRÍSTUPMULTIDISCIPLINÁRNA 
Ekonómia, Humanitné vedy, Medicína, Obchod, Prírodné, Spoločenské vedy, Technika, Umenie
ProQuest Central:
fulltextová   multidisciplinárna databáza zahraničnej literatúry
 ProQuest Ebook Central:
platforma poskytujúca odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe
Open access Complete:
novovytvorená kolekcia e-kníh, v ktorej je možné vyhľadávať v licencovaných, ale aj otvorených knihách.
Pre prístup do kolekcie je potrebné zaškrtnúť Open Access Complete vpravo dole a potvrdiť tlačidlom Search, resp. Hledat.
OECD Publishing:
ťažisko tvoria sociálno-ekonomické témy, ako sú migrácia, vzdelávanie, zamestnanosť, regionálny rozvoj, verejná správa, zdravotná politika, ale aj energetika, doprava, poľnohospodárstvo a životné prostredie.
Health & Medicine Ebooks:
kolekcia odborných elektronických monografií z produkcie významných vydavateľov zameraná na medicínu a  zdravotníctvo
 ProQuest Dissertations & Theses Global:
 dizertačné práce z popredných svetových univerzít
MEDLINE:
bibliografická databáza Národnej lekárskej knižnice USA obsahujúca citácie a abstrakty celosvetovej lekárskej literatúry 
ProQuest Ebook Central

Inštruktáž:
Ako využiť Ebook Central 
ScienceDirect

E-knihymedicína
LICENCOVANÝ PRÍSTUP
MULTIDISCIPLINÁRNA 
Ekonomika, Medicína, Prírodné a Spoločenské vedy, Technika 
Plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier obsahujúca články z recenzovaných časopisov a kapitoly z kníh.inštruktáže v angličtine:
help
tutorials
tutorial – advance search
ScopusLICENCOVANÝ PRÍSTUP
MULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné, Prírodné, Spoločenské a Technické vedy, Medicína, Umenie
Jedna z najväčších bibliografických scientometrických databáz prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier. 
K dispozícii citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).
inštruktáže v angličtine:
tutorials
tutorial – Searching for documents
 
Springer LinkLICENCOVANÝ PRÍSTUPMULTIDISCIPLINÁRNA
Informačné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Technika
Plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom vedeckých časopisov vydavateľstva Springer. inštruktáže v angličtine:
tutorial – Welcome to SpringerLink
tutorial – Searching and browsing

Web of Science 
 
LICENCOVANÝ PRÍSTUP
MULTIDISCIPLINÁRNA 
Humanitné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Umenie
info 
Jednotné rozhranie pre prístup do citačných a abstraktových databáz spoločnosti Clarivate Analytics.
Obsahuje: 
Current Contents Connect,
Medline,
KCI – Korean Journal Database,
SciELO Citation Index
BIOSIS Citation Inde
Hirsch Index vyhľadávanie
Wiley Online Library LICENCOVANÝ PRÍSTUPMULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné, Lekárske, Prírodné, Spoločenské, Technické vedy
Medzinárodné vydavateľstvo spolupracujúce s najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami. inštruktáž v angličtine:
Advance Search – Search Tips
ASPILICENCOVANÝ PRÍSTUPPRÁVO
Ucelený informačný systém otvoriaci dve základné časti: “Právne predpisy” a “Literatúra” .
Databáza prístupná v Právnickej knižnici a Knižnici na FVS.
viac o ASPI
KNOVELLICENCOVANÝ PRÍSTUPTECHNIKA
PRÍRODNÉ VEDY
 Vyhľadávanie podľa disciplín
Spája príručky a databázy pre technické a prirodovedné odbory, ale aj manažment, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami.  
Osobný účet umožňuje správu informácií, ku ktorým sa chcete vrátiť, ale aj prístup cez mobilné zariadenie a mimo počítačovej siete univerzity.  
 

INFORMÁCIE A MOŽNOSTI PRÍSTUPU  
Inštruktáže v angličtine:
Knovel Quick Start Guide
Knovel tutorials
Search in Knovel

Journal Citation Reports
LICENCOVANÝ PRÍSTUP MULTIDISCIPLINÁRNA Služba Journal Citation Reports je prevádzkovaná firmou Clarivate Analytics a nachádza sa v rámci databázy Web of Science. Poskytuje scientometrické informácie o vedeckých časopisoch, vrátane informácií o ich impakt faktore. 
Scopus LICENCOVANÝ PRÍSTUP
MULTIDISCIPLINÁRNA
Humanitné, Prírodné, Spoločenské a Technické vedy, Medicína, Umenie
Jedna z najväčších bibliografických  scientometrických databáz prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier. K dispozícii citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).inštruktáže v angličtine:
tutorials
tutorial – Searching for docume
nts
Web of Science LICENCOVANÝ PRÍSTUP
MULTIDISCIPLINÁRNA  
Humanitné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Umenie
inf
Jednotné rozhranie pre prístup do citačných a abstraktových databáz spoločnosti Clarivate Analytics.
Obsahuje: 
Current Contents Connect,
Medline,
KCI – Korean Journal Database,
SciELO Citation Index
BIOSIS Citation Inde
Hirsch Index vyhľadávanie

Citace PRO je nástroj, ktorý uľahčuje citovanie informačných zdrojov pri písaní záverečných prác, odborných článkov a monografií atď. Umožňuje vytváranei, správu, export a zdieľanie citácií. Obsahuje viac ako 6 000 citačných štýlov vrátane ISO 690, Chicago, Harvard, APA, IEEE, MLA a i. Citácie možno generovať priamo podľa názvu dokumentu, podľa DOI, ISBN či ISSN, prípadne ich vkladať prostredníctvom zadefinovaných formulárov. Je možné získať citácie pomocou priameho, unikátneho importu z knižničného katalógu Univerzitnej knižnice alebo iných odborných databáz. Citace PRO ponúka doplnkové nástroje do Wordu a prehliadačov Firefox a Chrome (sťahuje bibliografické údaje o dokumentoch z webu).

PRÍSTUP do CitacePRO

  1. Otvoriť webstránku www.citacepro.com
  2. Registrovať sa pomocou ikony “Registrace”, ktorá sa nachádza na hlavnej stránke pod prihlásením
  3. Pri registrácii uviesť univerzitnú emailovú adresu pretože prístup je viazaný iba na doménu univerzity (meno.priezvisko@upjs.sk príp. meno.priezvisko@student.upjs.sk)
  4. Systém na uvedený email pošle formulár, kde je potrebné zadať heslo
  5. Citace PRO sú plne dostupné k využívaniu

Návod ako pracovať s citačným manažérom (pdf na stiahnutie)

Ako na Citace PRO ( ppt na stiahnutie)

Podmienky využívania e-zdrojov


Študuj na UPJŠ