UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rakúska knižnica

Österreich-Bibliothek austria-a2.gif

 

 

 

  Rakúska knižnica je počas mesiacov júl - august 2019 ZATVORENÁ!

V prípade Vášho záujmu navštívte pracovisko UK - Filozofická knižnica, Moyzesova 9, Košice (tel. 055 234 1613).

 Rakúska knižnica v Košiciach je jedným zo 65 miest v 28 štátoch, prevažne v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, kde sú zriadené Rakúske knižnice, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti rakúsku literatúru, ako aj informácie o kultúre, krajinovede, histórii a súčasnosti Rakúska... viac O knižnici

 

Moyzesova 9
040 01 Kosice
austria-a2.gif
Kontakt
Anna Gajdošová
Tel.: +421 55 234 1614  
 

E-mail: anna.gajdosova@upjs.sk

 

 

 


AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 


Návšteva rakúskej veľvyslankyne Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA 

 

Dňa 3. júla 2019 navštívila Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika nová rakúska veľvyslankyňa Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA.

    V priestoroch  Rakúskej knižnice pani veľvyslankyňu privítal  rektor univerzity prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  a riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Daniela Džuganová. Stretnutia sa zúčastnila  aj vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ  PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

     Na stretnutí boli prerokované  možnosti vzájomnej spolupráce, vrátane nových projektov týkajúcich sa štúdia nemeckého jazyka, získavania nových informačných zdrojov a popularizácie rakúskej literatúry, kultúry, histórie a súčasnosti Rakúska.

Pani veľvyslankyňa potvrdila svoj záujem o prehlbovanie spolupráce aj do budúcnosti a prisľúbila osobnú angažovanosť v tejto oblasti.

 

 


 


 


 

 

 


 Pozvánka na autorské čítanie - Andreas Jungwirth

 

 

 

 

 


 

 8. viedenský seminár

 

 

 


 Pozvánka na autorské čítanie

 

 


 Výstava fotografií "Portréty z raja".

 


 

 

 


 

Pozvánka na týždeň čítania a výstav v Rakúskej knižnici

 

 

 


    

Naspäť ►


 

 

 

Naspäť ►


 

 

Novinky vo fonde RK

 


 

7. viedenský seminár rakúskych knižníc v Európe (september 2017)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naspäť ►


 

Slovensko - nemecký STAMMTISCH

Pozývame vás na slovensko - nemecké posedenie s priateľmi každý štvrtok o 19:00 v podniku Dobré časy (Čajkovského 4, Košice)

Naspäť ►

 


 

Rakúsku knižnicu nájdete aj na  FACEBOOK-u                                                   

                                    https://www.facebook.com/RKUPJS.SK

Aké to môže mať výhody? Nestane sa Vám, že zmeškáte autorské čítanie alebo zaujímavú výstavu, prípadne sa vyhnete tomu, že Vaša návšteva v knižnici bude kvôli zmeneným otváracím hodinám zbytočná.

 

Posledná aktualizácia: 12.07.2019