UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Rakúska knižnica

Österreich-Bibliothek austria-a2.gif

 

 

 

 

Rakúska knižnica bude od 17. 6. do 2. 9. 2022 zatvorená!

 


On-line rozhovory so spisovateľmi pod záštitou Rakúskeho kultúrneho fóra a Rakúskej literárnej spoločnosti:

 

Andrea Winkler            https://youtu.be/kuQOH45KNg4 

Harald Darer                 https://youtu.be/MUPbE4EELNg 

Ivna Žic                      https://youtu.be/qsyKoiBstjk   

Margit Schreiner         https://youtu.be/cGDmKeqCSNE       

 

Rakúske kultúrne fórum v Bratislave    https://rakuskekulturneforum.sk/

Österreichische Gesellschaft für Literatur    https://www.ogl.at/

 

Digitálne výstavy Austria kultur:

On-line-Ausstellungen    https://online-exhibitions.at/

 


Rakúska knižnica v Košiciach je jedným zo 65 miest v 28 štátoch, prevažne v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, kde sú zriadené Rakúske knižnice, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti rakúsku literatúru, ako aj informácie o kultúre, krajinovede, histórii a súčasnosti Rakúska... viac O knižnici

Moyzesova 9
040 01 Kosice
austria-a2.gif
Kontakt
Anna Gajdošová
Tel.: +421 55 234 1614  
 

E-mail: anna.gajdosova@upjs.sk

 

 

 


AKTUALITY

 

 

 


 

Výstava karikatúr "Tu felix Austria... zeichne!"

 

 


  

Grüß Gott, Košice - návšteva rakúskej veľvyslankyne na FF UPJŠ 20. 2. 2020

 

 

Viac tu: https://katedragermanistiky.webnode.sk/news/grus-gott-kosice-navsteva-rakuskej-velvyslankyne-na-katedre-germanistiky-ff-upjs/

 


 

 Rudolf Strobl - výstava fotografií (4. 2. - 28. 2. 2020)

 

 


Autorské čítanie - Didi Drobna 

 

 

 


 

 

11. Viedenský seminár (1. 9. - 7. 9. 2019)

 


Návšteva rakúskej veľvyslankyne Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA 

 

Dňa 3. júla 2019 navštívila Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika nová rakúska veľvyslankyňa Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA.

    V priestoroch  Rakúskej knižnice pani veľvyslankyňu privítal  rektor univerzity prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  a riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Daniela Džuganová. Stretnutia sa zúčastnila  aj vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ  PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

     Na stretnutí boli prerokované  možnosti vzájomnej spolupráce, vrátane nových projektov týkajúcich sa štúdia nemeckého jazyka, získavania nových informačných zdrojov a popularizácie rakúskej literatúry, kultúry, histórie a súčasnosti Rakúska.

Pani veľvyslankyňa potvrdila svoj záujem o prehlbovanie spolupráce aj do budúcnosti a prisľúbila osobnú angažovanosť v tejto oblasti.

 

 


 

 

 


 Pozvánka na autorské čítanie - Andreas Jungwirth

 

 

 

 

 


 

 8. viedenský seminár

 

 

 


 Pozvánka na autorské čítanie

 

 


 Výstava fotografií "Portréty z raja".

 


 

 

 

 

 


    

Naspäť ►


 

 

 

Naspäť ►

 

 


 

7. viedenský seminár rakúskych knižníc v Európe (september 2017)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naspäť ►


 

Slovensko - nemecký STAMMTISCH

Pozývame vás na slovensko - nemecké posedenie s priateľmi každý štvrtok o 19:00 v podniku Dobré časy (Čajkovského 4, Košice)

Naspäť ►

 


 

Rakúsku knižnicu nájdete aj na  FACEBOOK-u                                                   

                                    https://www.facebook.com/RKUPJS.SK

Aké to môže mať výhody? Nestane sa Vám, že zmeškáte autorské čítanie alebo zaujímavú výstavu, prípadne sa vyhnete tomu, že Vaša návšteva v knižnici bude kvôli zmeneným otváracím hodinám zbytočná.

 


Posledná aktualizácia: 09.06.2022