Prejsť na obsah

Rakúska knižnica

3minút, 22sekúnd

Österreich-Bibliothek austria-a2.gif

 

Vitajte v nových priestoroch Rakúskej knižnice!
Nájdete nás vo Filozofickej knižnici UK (budova Gutenberg).
Rakúska knižnica v Košiciach je jedným zo 65 miest v 28 štátoch, prevažne v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, kde sú zriadené Rakúske knižnice, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti rakúsku literatúru, ako aj informácie o kultúre, krajinovede, histórii a súčasnosti Rakúska… viac O knižnici

Moyzesova 9
040 01 Košice
austria-a2.gif
Kontakt
Anna Gajdošová
Tel.: +421 55 234 1651, 1653     E-Mail: anna.gajdosova@upjs.sk


AKTUALITYKnižné novinky vo fonde Rakúskej knižnice z oblasti histórie, kultúry, krásnej literatúry, politiky a umenia


Delegácia z Európskej akadémie vo Viedni (6.10.2023)

Rakúska knižnica privítala v piatok 6. októbra vo svojich priestoroch delegáciu z Európskej akadémie vo Viedni. Prezident akadémie Michael Wiesinger, MBA a zástupcovia komunálnej politiky a akademickej obce si v doprovode pani prorektorky Dr. h. c. prof. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD. prezreli historickú aulu rektorátu UPJŠ v Košiciach a navštívili aj nové kongresové centrum v areáli na Moyzesovej 9.


Výstava karikatúr „Tu felix Austria… zeichne!“


Grüß Gott, Košice – návšteva rakúskej veľvyslankyne na FF UPJŠ 20. 2. 2020

Viac tu: https://katedragermanistiky.webnode.sk/news/grus-gott-kosice-navsteva-rakuskej-velvyslankyne-na-katedre-germanistiky-ff-upjs/


 Rudolf Strobl – výstava fotografií (4. 2. – 28. 2. 2020)


Autorské čítanie – Didi Drobna


11. Viedenský seminár (1. 9. – 7. 9. 2019)


Návšteva rakúskej veľvyslankyne Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA

Dňa 3. júla 2019 navštívila Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika nová rakúska veľvyslankyňa Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA.

V priestoroch  Rakúskej knižnice pani veľvyslankyňu privítal  rektor univerzity prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  a riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Daniela Džuganová. Stretnutia sa zúčastnila  aj vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ  PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

Na stretnutí boli prerokované  možnosti vzájomnej spolupráce, vrátane nových projektov týkajúcich sa štúdia nemeckého jazyka, získavania nových informačných zdrojov a popularizácie rakúskej literatúry, kultúry, histórie a súčasnosti Rakúska.

Pani veľvyslankyňa potvrdila svoj záujem o prehlbovanie spolupráce aj do budúcnosti a prisľúbila osobnú angažovanosť v tejto oblasti. Pozvánka na autorské čítanie – Andreas Jungwirth


 8. viedenský seminár


 Pozvánka na autorské čítanie


 Výstava fotografií „Portréty z raja“.    

Naspäť ►


Naspäť ►


7. viedenský seminár rakúskych knižníc v Európe (september 2017)

Naspäť ►


Rakúsku knižnicu nájdete aj na  FACEBOOK-u                                                   

                                    https://www.facebook.com/RKUPJS.SK

Aké to môže mať výhody? Nestane sa Vám, že zmeškáte autorské čítanie alebo zaujímavú výstavu, prípadne sa vyhnete tomu, že Vaša návšteva v knižnici bude kvôli zmeneným otváracím hodinám zbytočná.


Študuj na UPJŠ