Prejsť na obsah

Otvorená veda

0minút, 26sekúnd

Politika v oblasti výskumu a inovácií  – Európska komisia

Horizon Europe – Rámcový program pre výskum, vývoj  inovácie 2021 – 2027

Informačný portál o Európskom otvorenom priestore (ERA) – Horizon Európa

Otvorená veda v SR – portál

Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 – dokument

Inštitucionálna politika UPJŠ pre otvorenú vedu

Inštitucionálna politika otvorenej vedy pre inštitúcie vykonávajúce vedu a výskum – metodické odporúčanie


Študuj na UPJŠ