Prejsť na obsah

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

1minút, 19sekúnd

Univerzitná knižnica (UK) poskytuje medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) pre individuálnych používateľov UK UPJŠ (pre zamestnancov UPJŠ) ako aj pre iné slovenské knižnice.

MVS sa poskytuje používateľom UK v prípade, že sa požadovaný dokument nenachádza vo vlastnom knižničnom fonde (čo zistíte vyhľadaním v katalógu UK) a nenachádza sa ani vo fonde inej knižnice v meste.
Ak sa žiadaný dokument nenachádza ani na území Slovenska, zabezpečí UK v prípade záväznej objednávky a súhlasu používateľa výpožičku zo zahraničia – prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS).
UPOZORNENIE!
Získanie dokumentov prostredníctvom MVS a MMVS trvá niekoľko dní až týždňov.
Náklady spojené s MVS a MMVS hradí žiadateľ.
Poplatky pre slovenské knižnice sú účtované podľa platného Cenníka poplatkov, pre používateľov UK podľa cenníka dodávateľa.
Používateľ musí dodržať podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou (doba vrátenia).

Predpokladom úspešného vybavenia objednávky je presné uvedenie bibliografických údajov:

 kniha: autor, názov, rok a miesto vydania, rozsah strán, ISBN ,

 článok: autor, názov článku, názov časopisu, rok, ročník, číslo, strany.

Kontakt:

RNDr. Andrea Morovská Turoňová, PhD., tel. +421 55 / 234 1610, VoIP 1610
Lekárska knižnica (Trieda SNP 1, 040 11 Košice)

Objednávanie: 


Študuj na UPJŠ