UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Vydavateľstvo ŠafárikPress
українська
AIS2

Návratka

Odosielateľ povinných výtlačkov:
 
   
Názov organizácie: UPJŠ v Košiciach
  Univerzitná knižnica
  Vydavateľstvo ŠafárikPress
   
Adresa: Tr. SNP č. 1
  040 11 Košice
   
Zodpovedná osoba: PhDr. Medviďová Eva

 

 

 
Príjemca povinných výtlačkov:     ( * - povinné údaje)
   
Názov organizácie:*
   
Adresa:*
   
Osoba zodpovedná za prevzatie výtlačkov:*
   
Autor povinného výtlačku:*
   
Názov povinného výtlačku:*
   
Forma výtlačku:* CD       tlačená
   
 
   
Odoslaním elektronickej návratky na Vašu adresu Vám potvrdzujeme, že sme na základe Zákona 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, dňa   prevzali* ks povinných výtlačkov.
 

 

Posledná aktualizácia: 17.08.2020