Prejsť na obsah

Návratka

0minút, 38sekúnd
Odosielateľ povinných výtlačkov:

 

   
Názov organizácie: UPJŠ v Košiciach
  Univerzitná knižnica
  Vydavateľstvo ŠafárikPress
   
Adresa: Tr. SNP č. 1
  040 11 Košice
   
Zodpovedná osoba: PhDr. Medviďová Eva

 

 

 
Príjemca povinných výtlačkov:     ( * – povinné údaje)
   
Názov organizácie:*
   
Adresa:*
   
Osoba zodpovedná za prevzatie výtlačkov:*
   
Autor povinného výtlačku:*
   
Názov povinného výtlačku:*
   
Forma výtlačku:* CD       tlačená
   

 

   
Odoslaním elektronickej návratky na Vašu adresu Vám potvrdzujeme, že sme na základe Zákona 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, dňa   prevzali* ks povinných výtlačkov.
 

 


Študuj na UPJŠ