Prejsť na obsah

Katalógy

0minút, 58sekúnd
scientia.sk

Katalógy UK UPJŠ (VuFind)

Katalógy UK UPJŠ (Aleph)

    • práca s katalógom OPAC – možnosť získať prehľad o tom, či hľadaná kniha alebo časopis sa nachádza vo fonde našej alebo inej knižnice [inštruktáž]
  • informácie o metóde KONSPEKT (druhá signatúra), ktorá sa používa v UK UPJŠ

Bookport – moderná online knižnica odbornej literatúry

Virtuálna študovňa digitalizovaných dokumentov UK UPJŠ

Zoznam periodík

Zoznam e-kníh uložených a dostupných na čítačkách v študovniach UK

Zoznam kníh na prezenčné štúdium

  • poskytnutých v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SR)

Študuj na UPJŠ