UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Fotografie zo seminára "Zabezpečenie a automatizácia knižníc"

30.9.2009


Posledná aktualizácia: 23.11.2009