Prejsť na obsah

O knižnici

1minút, 22sekúnd

Rakúska knižnica v Košiciach je jedným zo 65 miest v 28 štátoch, prevažne v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, kde sú zriadené Rakúske knižnice, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti rakúsku literatúru, ako aj informácie o kultúre, krajinovede, histórii a súčasnosti Rakúska.

Rakúska knižnica v Košiciach bola otvorená v októbri 1993 ako verejná knižnica, ktorá sa stala samostatnou súčasťou Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je podporovaná Rakúskym ministerstvom pre Európu, Integráciu a zahraničné veci a Rakúskym kultúrnym fórom pri Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave.

Vo fonde knižnice je vyše 5 300 knižných jednotiek (knihy, CD. DVD) a periodík. Tematicky sa zameriava na knižnú literatúru rakúskych autorov, literatúru dotýkajúcu sa svojím obsahom Rakúska, ale aj na odborné publikácie z oblastí dejín, práva, germanistiky, medicíny, psychológie, filozofie, ekonomiky, politiky a i. Ponúka niektoré aktuálne periodiká a audiovizuálny materiál. Fond je pravidelne dopĺňaný a je prístupný verejnosti prostredníctvom on-line katalógu.

Medzi hlavné oblasti záujmu Rakúskej knižnice patrí spolupráca so základnými a strednými školami, s univerzitami východoslovenského regiónu, taktiež s inými inštitúciami, ktoré podporujú kultúru a vzdelávanie. V rámci svojej činnosti knižnica organizuje kultúrne podujatia, ako sú prezentácie kníh, autorské čítania, prednášky, výstavy a exkurzie.

Naspäť ►


Študuj na UPJŠ