UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE - Ponuka školení

Ponuka školení UK UPJŠ pre študentov a doktorandov

 

Ponuka školení UK UPJŠ v oblasti evidencie publikačných výstupov zamestnancov univerzity

  • Evidencia výstupov publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ v Košiciach vo svetle metodických pokynov CVTI SR PhDr. Zuzana Babicová  tel.: +421 55 234 1612
  • Identifikátory autora PhDr. Zuzana Babicová  tel.: +421 55 234 1612

                                           Mgr. Ľubica Čipáková tel.: +421 55 234 1662

  • Vyhľadávanie citácií v citačných databázach WoS, CCC, Scopus + nastavenie alertov:

            Mgr. Ľubica Čipáková tel.: +421 55 234 1662

            PrávF, PF  Bc. Romana Brutovská tel.: +421 55 234 1648
            LF  Mgr. Zuzana Čontofalská. tel.: +421 55 234 1621 
            FVS, FF, univerzitné pracoviská  Mgr. Slávka Capeková tel.: +421 55 234 1616

 

 

Posledná aktualizácia: 08.04.2022