UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE - Ponuka školení

Ponuka školení UK UPJŠ pre študentov a doktorandov

 

Ponuka školení UK UPJŠ v oblasti evidencie publikačných výstupov zamestnancov univerzity

 

 

Posledná aktualizácia: 20.08.2021