UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

E-mail

English version

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len "UPJŠ v KE") je zavedený jednotný formát e-mailových adries všetkých zamestnancov a študentov UPJŠ. Podľa príkazu rektora č. 12/2015 na zjednotenie formátu e-mailových adries na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach sú študenti a zamestnanci UPJŠ povinní pre študijné, resp. pracovné účely na UPJŠ používať výlučne univerzitnú emailovú adresu


BEZPEČNOSŤ E-MAILOVEJ SCHRÁNKY


PRÍSTUP K E-MAILOVEJ SCHRÁNKE

K e-mailovej schránke môžete pristúpiť pomocou:

Pre plnú funkcionalitu Office 365 je odporúčaný MS Outlook 2016 (alebo novší), ktorý okrem mailovej komunikácie umožňuje využiť kalendáre (aj zdieľané) na oznamovanie a organizovanie udalostí, stretnutí, ďalej Úlohy na organizovanie práce,  zdieľanie súborov a ďalšiu funkcionalitu. Pre ďalšie informácie pozrite Office 365  

 1. Otvorenie programu Outlook 2016
 2. Kliknutie na možnosť „súbor“, viď. Obr. 1 Kliknutie na  „Súbor”   
 3. V časti „Súbor“ je potrebné vybrať možnosť „Pridať konto”, viď. Obr. 2  Možnosť „Pridať konto”   
 4. Zakliknutie možnosti „E-mailové konto” a vyplnenie údajov:  (Obr. 3)
  ♦  Vaše meno
  ♦  E-mailová adresa v tvare:
     zamestnanci: meno.priezvisko@upjs.sk
     študenti: aisID@upjs.sk (prihlasovacie meno do aisu@upjs.sk)
  ♦  Heslo
  ♦  Znova zadajte heslo
  Kliknutie na možnosť „Ďalej“


  Obr. 3      Vyplnenie údajov

   
 5. V ďalšom kroku sa outlook nakonfiguruje a pre úspešné potvrdenie je potrebné kliknúť na možnosť „Ďalej“, viď. Obr. 4      Zakliknutie možnosti „Ďalej”

 

NASTAVENIA PRE E-MAILOVÝCH KLIENTOV:

Server odchádzajúcej pošty:

smtp.office365.com [zapnúť STARTTLS] - port 587,
vyplniť meno/heslo v tvare:
zamestnanci: meno.priezvisko@upjs.sk
studenti: aisID@upjs.sk

Server prichádzajúcej pošty:

outlook.office365.com [SSL] - port 993 (imap), port 995 (pop3)


Kapacita e-mailovej schránky je 50GB. Po jej naplnení Vám správy nebudú doručované.


UPOZORNENIE

Pre prihlásenie stratených priečinkov je potrebné opätovne si v klientoch nastaviť odoberanie priečinkov.
V Thunderbirde (pravý klik na priečinok Doručenú poštu a následne zvoliť možnosť Prihlásiť k odberu. V ňom je potrebné vyklikať všetky priečinky, ktoré chcete mať synchronizované).
Pri Outlooku je to vykonávané obdobne, po kliknutí pravým tlačítkom voľba Priečinky IMAP.
POSTUP prihlásenia stratených priečinkov.
 

KONTAKT NA LOKÁLNYCH SPRÁVCOV

V prípade problémov, resp. akýchkoľvek otázok spojených s používaním e-mailovej adresy, neváhajte kontaktovať lokálneho správcu e-mailových schránok.
 

NÁVODY A RADY

Pravidlá zadávania hesla:

        - Heslo musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno.
        - Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno.
        - Heslo musí obsahovať aspoň jeden znak nie alfanumerický.
        - Heslo nesmie obsahovať medzery, tabulátory, a iné špeciálne znaky.
        - Dĺžka hesla musí byť medzi 9-16 znakmi.
        - Užívateľské meno nesmie byť súčasťou hesla.


Návody pre Outlook Web App:

Posledná aktualizácia: 09.09.2021