Prejsť na obsah

Dochádzka na prednášky

0minút, 23sekúnd

Pre vybrané prednáškové miestnosti v areáli Šrobárova 2 (RE0A5, RE0A6, RB0A5) bol dňa 11.2.2019 sfunkčnený systém pre evidenciu dochádzky. Evidencia dochádzky bude k nahliadnutiu vyučujúcim. Pre evidenciu dochádzky nie je potrebné sa prihlasovať, stačí použiť pri vstupe do miestnosti a odchode z miestnosti čítačky kariet umiestnené pri vchode.
Pre bližšie informácie o použití systému viď návod na použitie.

 

 

 


Študuj na UPJŠ