Prejsť na obsah

Clarivate pozýva na Web of Science webináre

0minút, 59sekúnd
Podporte svôj výskum rôznymi tipmi a trikmi od našich expertov    

Veda na dosah: úvod do používania Web of Science  
24. januára – 9.00 (Praha, Bratislava)

Kompletné zmapovanie najspoľahlivejšej a najkvalitnejšej vedeckej literatúry na platforme Web of Science. Počas webinára preskúmame, ako podporuje citačná sieť
výskumníkov:
– pri určovaní relevantnej literatúry
– pri identifikácii odborníkov na danú problematiku,
– pri rozpoznávaní potenciálnej spolupráce,
– a pri výbere vhodných časopisov na publikačné účely.
 
Registrácia  


  Najvplyvnejšie a vznikajúce oblasti a research fronty v roku 2023
  31. januára – 9.30 (Praha, Bratislava)  
Tempo inovácie sa neustále zrýchľuje vďaka rýchlo sa rozvíjajúcim a vznikajúcim vedným odborom a témam.
Pripojte sa k tomuto webináru, kde sa sústredíme na globálne výskumné trendy v roku 2023, ktoré vám pomôžu
so strategickým plánovaním, investíciami a rozhodovaním.  

Registrácia  

Novinky a ďalšie podporné materiály nájdete na našich stránkach pre českých a slovenských užívateľov.    

Študuj na UPJŠ