Prejsť na obsah

E-knihy Vydavateľstva MIT Press

0minút, 35sekúnd

Do 15. apríla 2023 sme vám zabezpečili ďalší skúšobný prístup k e-knihám v databáze MIT Press Direct. MIT Press je jedným z najväčších a najvýznamnejších univerzitných vydavateľstiev na svete a popredným vydavateľom kníh a časopisov v oblasti architektúry, umenia, obchodu, ekonómie, politológie, dizajnu, lingvistiky, literatúry, neurovedy, biomedicíny, životného prostredia, filozofie, histórie a informačných vied a technológií.

PRÍSTUP  je zabezpečený na základe IP adresy z internetovej siete UPJŠ v Košiciach.

KDE NÁJDETE DATABÁZU? https://direct.mit.edu/books

alebo: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-zdroje-skusobny/


Študuj na UPJŠ