Prejsť na obsah

E-KNIHY Z VYDAVATEĽSTVA MIT PRESS

0minút, 51sekúnd

V spolupráci so spoločnosťou Accucoms zabezpečila univerzitná knižnica do 31.05.2024 skúšobný prístup k e-knihám na platforme MIT Press Direct complete eBook collection.

MIT Press je jedným z najväčších a najvýznamnejších univerzitných vydavateľstiev na svete a popredným vydavateľom kníh a časopisov v oblasti architektúry, umenia, obchodu, ekonómie, politológie, dizajnu, lingvistiky, literatúry, neurovedy, biomedicíny, životného prostredia, filozofie, histórie, informačných vied a technológií.

KDE NÁJDETE KOLEKCIU:

priamo na odkaze: https://direct.mit.edu/books/

alebo na webovej stránke univerzitnej knižnice v časti  Katalógy a zdroje – ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE – Skúšobný prístup – MULTIDISCIPLINÁRNE.

PRÍSTUP  je zabezpečený na základe IP adresy z internetovej siete UPJŠ v Košiciach.

Pre použitie z domu je potrebné si nastaviť vzdialený prístup.  

Návod nájdete na:  https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica-licencovane-iz/23901-2/


Študuj na UPJŠ