Prejsť na obsah

 Fond na podporu umenia – podpora nákupu literatúry

0minút, 32sekúnd

Zásluhou projektu „Knihy a vzdelávanie sú spojené nádoby: akvizícia univerzitnej knižnice podporeného Fondom na podporu umenia v rámci  výzvy č. 8/2022, získala UK finančné prostriedky vo výške 7 500 eur. UK sa na projekte podieľala sumou 850,00 eur. Do fondu tak pribudlo 360 knižničných jednotiek predstavujúcich študijnú, odbornú, populárno-náučnú i beletristickú literatúru, ktorá je k dispozícii používateľom na  pracoviskách UK. Všetky zakúpené knihy sú označené logom fondu s textom Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  


Študuj na UPJŠ