Prejsť na obsah

Nové Skúšobné prístupy

1minút, 20sekúnd

Univerzitná knižnica v spolupráci so spoločnosťou Accucoms zabezpečila na dva mesiace nové skúšobné prístupy k databázam zameraným na oblasť medicíny a prírodných vied:

AAAS – Časopisu Science od spoločnosti American Association for Advancement of Science (AAAS), ktorý je významným zdrojom vedeckých správ, komentárov a špičkového výskumu. Články časopisu sa neustále zaraďujú medzi najcitovanejšie na svete. Nájdete tu témy z oblastí medicíny, biomedicíny, biológie, prírodných vied či techniky.

KDE NÁJDETE DATABÁZU: https://www.science.org/ 

alebo: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-zdroje-skusobny/

AAP – Časopisu Pediatrics, ktorý  je recenzovaným výskumným časopisom spoločnosti American Academy of Pediatrics (AAP). Patrí k popredným a najcitovanejším svetovým zdrojom v oblasti pediatrie.

KDE NÁJDETE DATABÁZU: https://publications.aap.org/  

alebo: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-zdroje-skusobny/

JAMA – Časopisu Journal of American Medical Association (JAMA), ktorý je jedným z najrozšírenejších recenzovaných lekárskych časopisov na svete. Poskytuje dôležité informácie z oblasti medicíny a jedinečné diskusné fórum formujúce budúcnosť lekárskej praxe a verejného zdravia.

KDE NÁJDETE DATABÁZU: https://jamanetwork.com/

alebo: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-zdroje-skusobny/

DATABÁZY SÚ DOSTUPNÉ: Do 14. 5. 2023

PRÍSTUP je zabezpečený na základe IP adresy z internetovej siete UPJŠ v Košiciach.

————————————————————————————————-


Študuj na UPJŠ