Prejsť na obsah

Oxford English Dictionary Online

1minút, 10sekúnd

V spolupráci so spoločnosťou Albertina icome Bratislava sme pre vás pripravili skúšobný prístup k slovníku Oxford English Dictionary Online a to až do 12.5. 2024.

OED zachytáva vývoji anglického jazyka za posledné tisícročie. Je neprekonateľný sprievodca významom, etymológiou a výslovnosťou – s použitím medzinárodnej fonetickej abecedy – viac ako 600 000 slov. Poskytuje príklady použitia slov vo vyše 3 miliónoch fráz z celého rozsahu používania angličtiny, a to z geografického aj tematického hľadiska. K dispozícii je 8 predmetových indexov. Súčasťou je aj Historical Thesaurus. Elektronická forma umožňuje prístup k obsahu 20-zväzkového druhého vydania (1989) a trojzväzkovej série dodatkov z rokov 1993 a 1997.

Online slovník je dostupný na webovej stránke univerzitnej knižnice v časti  Katalógy a zdroje – ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE – Skúšobný prístup  alebo priamo na tomto odkaze .

PRÍSTUP je zabezpečený na základe IP adresy z internetovej siete UPJŠ v Košiciach alebo pre využitie z domu cez nastavenie si vzdialeného prístupu.

Návod na jeho nastavenie: https://www.upjs.sk/pracoviska/ciakt/

(Návody – 1. krok nastavenie WiFi, 2. krok nastavenie Proxy)


Študuj na UPJŠ