Prejsť na obsah

Prístup k databáze SciFinder

1minút, 17sekúnd

Novinka – prístup k databáze CAS SciFinder Discovery Platform venovanej chémii a súvisiacim odborom.

SciFinder je kľúčovou abstraktovou a patentovou databázou v oblasti chémie a súvisiacich vied ako farmácia a lekárstvo. Vydavateľom je Chemical Abstracts Service (CAS), divízia American Chemical Society. Obsahuje informácie o jednotlivých chemických látkach, reakciách a metódach.

V spolupráci so spoločnosťou Albertina icome Bratislava zabezpečila Univerzitná knižnica UPJŠ v rámci databázy CAS SciFinder Discovery Platform prístup k :

– CAS SciFinder-n a ChemZent

– CAS Analytical Methods

– CAS Formulus

Na prácu s databázou je potrebné si vytvoriť OSOBNÝ ÚČET. 

Pri registrácii použite e-mailovú adresu, ktorú vám pridelila univerzita, t. j. s jednou z domén s koncovkou upjs.sk. 

Registrujte sa v internetovej sieti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach alebo cez vzdialený prístup univerzity  kliknutím na odkaz.

Prístupové údaje a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ v časti chémia  alebo na stránke spoločnosti Albertina icome Bratislava .

ODPORÚČAME využiť praktické webináre k fungovaniu a použitiu nástroja SciFinder, ktoré sa budú konať v piatich  termínoch 17. 1., 19. 1. a 23. 1. 2024.  Viac informácií a prihlášky nájdete na www.aib.sk/seminare/1130-scifinder.


Študuj na UPJŠ