Prejsť na obsah

Vedecké písanie a publikovanie

0minút, 37sekúnd

Pozvánka na webináre pre autorov a redaktorov.

V mene Albertina income Bratislava s.r.o. pozývame vedeckých a informačných pracovníkov UPJŠ na webináre k službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania:

– 27. 2. a 29. 2. Writefull – automatická korektúra odborných textov v angličtine

– 28. 2. ProQuest ETD Dissemination: Free Dissertation Contribution

– 5. 3. Refine Your Citations – an introduction to scite_

– 7. 3. Learn how to use SciFlow Publish: From importing a document to refining your publication

– 21. 3. Learn how to use SciFlow Authoring: Make academic writing effortless and save time with automatic formatting

Viac informácií a prihlášky nájdete na www.aib.sk/podpora/nastroje/2584-pre-autorov-redakcie-a-vydavatelstva.


Študuj na UPJŠ