UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Elektronické informačné zdroje

 

Podmienky využívania e-zdrojov

 

Na základe podmienok licenčných zmlúv s dodávateľmi databáz môžu študenti a zamestnanci UPJŠ využívať elektronické informačné zdroje výlučne na svoje študijné a výskumné účely. Hromadné sťahovanie dát z ktoréhokoľvek zdroja je prísne zakázané. Taktiež je zakázané distribuovať či predávať materiály a dáta získané z tohoto informačného zdroja. Porušenie týchto licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k informačnému zdroju.

Jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a ich používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“ sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.

Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.


Vzdialený prístup k predplateným elektronickým informačným zdrojom pre zamestnancov a študentov UPJŠ.


Skúšobné prístupy - prístup na základe IP adresy zo siete UPJŠ

BioMed Central
Cambridge University Press   medzinárodné právo
GreenFILE
Chemistry Central
Journal of Visualized Experiments
Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law   výber článkov
PhysMath Central
Polpred  ruská tlač
SCOAP3      fyzika

Licencované databázy - prístup na základe IP adresy zo siete UPJŠ

 

Scientia 

federatívny vyhľadávací portál pre vedu a výskum

info používateľské príručky  
Summon   discovery vyhľadávač   Zoznam e-časopisov  
ACM   informačné technológie, počítačová veda info používateľské príručky  

APS   fyzika

info    

ASPI   právo

databáza je prístupná v Právnickej knižnici a Knižnici na FVS

info   inštruktáž

Bibliomedica medicína

databáza je prístupná len v Lekárskej knižnici UPJŠ

info   inštruktáž
Biomedical & Life Sciences Collection         info    
Citace PRO      

NOVINKA ClinicalKey Medical Education - do 14.12. 2019

inštruktáž  - Registrácia, inštruktáž - Vyhľadávanie,

inštruktáž - Študijné nástroje 1, inštruktáž - Študijné nástroje 2,

inštruktáž - Študijné nástroje 3 

inštruktáž - Vytváranie powerpointových prezentácií

     
NOVINKA Infotrac  GALE Cengage     multidisciplinárna    do 31.12.2022      
Intertax/EC Tax Review    do 31.12.2018         

Knovel   technika 

NOVINKA interaktívne tabuľky a grafy

- Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials

- Patty’s Toxicology

- Pilkey’s Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices

- Kerzner’s Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

info používateľské príručky  

Proquest Central   multidisciplinárna

NOVINKA  kolekcie: Dissertations & Thesis, 
Ebook Central   NOVÁ  KOLEKCIA  Health & Medicine 

info používateľské príručky inštruktáž
Reaxys   chémia  info používateľské príručky  

Science Direct   multidisciplinárna  

prístup aj do E-Books   UČEBNICE

info používateľské príručky inštruktáž
SciFinder        chémia   prístup po registrácii      

Scopus   multidisciplinárna  

Hirsch Index vyhľadávanie

info používateľské príručky inštruktáž
Springer Link   multidisciplinárna info používateľské príručky inštruktáž

Web of Science   multidisciplinárna 

Obsahuje: Current Contents Connect, Medline, KCI - Korean Journal Database, SciELO Citation Index

           Web of Science rozšírená o BIOSIS Citation Index 

Hirsch Index vyhľadávanie

info

 

tipy na vyhľadávanie

 

inštruktáž

Wiley Online Library   multidisciplinárna

info používateľské príručky inštruktáž
CVTI - NISPEZ   používateľské príručky  

 


 

Voľne dostupné

Bibliografia Medica Čechoslovaca   info    
Česká národná bibliografia  info    
Digitální knihovna Právnické fakulty, Masarykova univerzita      
DOAJ: Directory of Open Access Journals     multidisciplinárna      
eAktovka  zdigitalizované učebnice      
eBooks@Adelaide        multidisciplinárna      
E-knihy pre knižnice      

E-knihy v španielskom jazyku z humanitnej oblasti

     
Free Medical Information      
FreeBooks4Doctors!      
Good E-reader     linky na stránky e-kníh zadarmo      
Hand Hygiene   video      
Harrold      multidisciplinárna      
HighWire    multidisciplinárna      
Chemical Science      
ChemSpider      
Infozdroje      
Jednotní informační brána      
Jednotní informační brána TECH      
Journal of Visualized Experiments      
LearnChemistry      
Master Journal List (Thomson Reuters)        info používateľské príručky  
OECD iLibrary      
Online Books Page Serials      multidisciplinárna      
Open Library      klasická literatúra      
Oxford Journals     abstrakty      
Oxford Journals: Life Sciences      
PLOS Journals      
Publikácie EU      
PubMed      info používateľské príručky  
SciTechnavigátor      
Slovenská knižnica    info používateľské príručky inštruktáž
Spravodajsky navigátor a vyhľadávač novinových článkov      
The Electronic Library of Mathematics      
The Free Library      
The Free Library: Biological Sciences      
The Royal Society of Chemistry      
The United Nations Digital Library      
Trendy v hepatológii      
University of California Press      
Versita   plné texty univerzitných časopisov strednej a východnej Európy      
World Digital Library      
Zbierka zákonov    info    

 

Posledná aktualizácia: 11.01.2019