Prejsť na obsah

Elektronické informačné zdroje

1minút, 18sekúnd

Elektronické informačné zdroje (EIZ) sú odborné zdroje pre vedu, výskum a štúdium.

V ponuke Univerzitnej knižnice nájdete licencované (platené) EIZ ako aj kvalitné, voľne dostupné zdroje, či EIZ dostupné na obmedzenú dobu (tzv. skúšobné prístupy).
V rámci licencovaných EIZ zabezpečuje knižnica prístup k plným textom odborných článkov, elektronickým knihám, metrikám pre hodnotenie vedeckých publikácií, citáciám a podobne.

Pre prístup k licencovaným EIZ využite univerzitnú počítačovú sieť. Pre externý prístup (napr. z domu, zo zahraničia) využite vzdialený prístup.


AKO SI NASTAVIŤ VZDIALENÝ PRÍSTUP K E-INFORMAČNÝM ZDROJOM (pre zamestnancov a študentov UPJŠ) – NÁVOD


AKO VYUŽIŤ NAPLNO E-ZDROJE, KU KTORÝM MÁTE PRÍSTUP


SUMMON – centrálny vyhľadávač 


E-informačné zdroje usporiadané podľa odborov

CITAČNÝ MANAŽÉR   –   FYZIKA   –    GOOGLE SCHOLAR    –   HUMANITNÉ A SPOLOČENSKÉ VEDY   –   CHÉMIA   –   INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE   –   MATEMATIKA   –   MEDICÍNA   –   MULTIDISCIPLINÁRNE   –   PRÁVO   –   PRÍRODNÉ VEDY   –   TECHNIKA


E-informačné zdroje usporiadané podľa abecedy

A  –  B  –  C,Č  –  D  –  E  –  F  –  G  –  H  –  CH  –  J  –  K  –  M  –  O  –  P  –  R  –  S  –  –  U  – 


Skúšobný prístup k e-informačným zdrojom 

MULTIDISCIPLINÁRNE    –    UKRAJINSKO-SLOVENSKÝ ŠTUDIJNÝ SLOVNÍK   


Scientometrické databázy


Podmienky využívania e-zdrojov


Študuj na UPJŠ