UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Elektronické informačné zdroje

Elektronické informačné zdroje (EIZ) sú odborné zdroje pre vedu, výskum a štúdium.

V ponuke Univerzitnej knižnice nájdete licencované (platené) EIZ ako aj kvalitné, voľne dostupné zdroje, či EIZ dostupné na obmedzenú dobu (tzv. skúšobné prístupy).
V rámci licencovaných EIZ zabezpečuje knižnica prístup k plným textom odborných článkov, elektronickým knihám, metrikám pre hodnotenie vedeckých publikácií, citáciám a podobne.

Pre prístup k licencovaným EIZ využite univerzitnú počítačovú sieť. Pre externý prístup (napr. z domu, zo zahraničia) využite vzdialený prístup.


AKO SI NASTAVIŤ VZDIALENÝ PRÍSTUP K E-INFORMAČNÝM ZDROJOM (pre zamestnancov a študentov UPJŠ)NÁVOD

 


AKO VYUŽIŤ NAPLNO E-ZDROJE, KU KTORÝM MÁTE PRÍSTUP


SUMMON - centrálny vyhľadávač 


E-informačné zdroje usporiadané podľa odborov

CITAČNÝ MANAŽÉR   -   FYZIKA   -    GOOGLE SCHOLAR    -   HUMANITNÉ A SPOLOČENSKÉ VEDY   -   CHÉMIA   -   INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE   -   MATEMATIKA   -   MEDICÍNA   -   MULTIDISCIPLINÁRNE   -   PRÁVO   -   PRÍRODNÉ VEDY   -   TECHNIKA

 


E-informačné zdroje usporiadané podľa abecedy

A  -  B  -  C,Č  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  J  -  K  -  M  -  O  -  P  -  R  -  S  -  U  - 

 


Skúšobný prístup k e-informačným zdrojom 

MULTIDISCIPLINÁRNE    -    UKRAJINSKO-SLOVENSKÝ ŠTUDIJNÝ SLOVNÍK   


Scientometrické databázy

 


Podmienky využívania e-zdrojov

 

 

 

Posledná aktualizácia: 06.07.2022