UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Medicína

Bibliografia Medica Čechoslovaca - BMČ

 

 publikácie z oblasti medicíny a zdravotníctva vychádzajúce na území

ČR a SR

 odborné práce slovenských a českých autorov publikované v zahraničí

(Od roku 2000 slovenské periodiká nie sú spracovávané)

 

inštruktáž

info

 

FreeBooks4Doctors!

 

Bezplatný prístup ku knihám z oblasti medicíny  

 

Hand Hygiene

 

video  
Medvik

 

knižný informačný systém - medicínska virtuálna knižnica českej Národnej lekárskej knižnice a ďalších českých inštitúcií 

informácie z biomedicíny, zdravotníctva a súvisiacich odborov

 

 

PLOS Journals 

 

 Neziskové vydavateľstvo open access periodík z oblasti vedy a medicíny info
PubMed

 

databázy z oblasti medicíny a príbuzných vied

18 miliónov záznamov z MEDLINE a časopisov z prírodných vied

 

 
Slovenská lekárska knižnica

 

Online katalóg :

Bibliograpfia medica Slovaca

Citačná báza (CiBaMed)

Medical Subject Headings

 

 

 

Trendy v hepatológii

 

online časopis Slovenskej hepatologickej spoločnosti  

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020